Hyppää sisältöön

F-35-hankkeen edistäjä Yhdysvalloissa

Ilmavoimat
Julkaisuajankohta 6.7.2024 7.16
Uutinen
Henkilökuva eversti Tuukka Elonheimosta, joka hymyilee taustallaan kesäistä suomalaista sekametsää.
Eversti Tuukka Elonheimo aloitti F-35-yhteystoimiston päällikön tehtävässä 1. heinäkuuta 2024. Kuva: Ilmavoimat

F-35-yhteystoimiston päällikön tehtävässä aloitti heinäkuun alussa eversti Tuukka Elonheimo ja tehtävää tähän saakka hoitanut eversti Aki Heikkinen palasi Suomeen. Eversti Elonheimo avaa tunnelmiaan uudesta tehtävästään ja yhteystoimiston väistyvä päällikkö kertaa kokemuksiaan kuluneelta parilta vuodelta Yhdysvalloissa.

F-35-yhteystoimisto (Foreign Liaison Office, FLO) Yhdysvaltojen Washington D.C:ssä toimii koordinoivana välikappaleena Suomen F-35-hankkeen ja Yhdysvalloissa toimivan globaalin F-35-ohjelman hanketoimiston Joint Program Officen (JPO) välillä. F-35-hanketta kokonaisuutena johdetaan kotimaassa, ja F-35-yhteystoimistolla on olennainen rooli hankkeen yhteistoiminnassa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

– F-35-yhteystoimisto toimii vahvana linkkinä Atlantin yli välittäen ja selvittäen suunnitelmia ja perusteita F-35-hankkeen päätöksentekoa varten. Tehtävässä on selkeä vastuu tiedonhankinnalle ja verkostoitumiselle myös muiden F-35-käyttäjämaiden suuntaan, koska heidän ratkaisuistaan ja kokemuksistaan saamme arvokasta oppia oman F-35-suorituskykymme rakentamiselle, eversti Tuukka Elonheimo kertoo uudesta tehtävästään.

Vuodesta 2022 alkaen F-35-yhteystoimiston päällikkönä toiminut eversti Aki Heikkinen palasi tehtävienvaihdon myötä Suomeen.

– Tuukka ottaa vastaan erittäin tärkeän ja merkittävän tehtävän Suomen puolustuksen kannalta, ja hänellä on kyllä kaikki, mitä hän tehtävässä menestyäkseen tarvitsee, Heikkinen sanoo.

Yhteystoimisto on F-35-hankkeen keskeinen linkki

F-35-yhteystoimiston päällikkönä kuluneen kahden vuoden ajan toiminut eversti Heikkinen kuvailee tehtävää monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. 

– Työpäivät ovat olleet hyvin erilaisia ja työn intensiteetti on vaihdellut käsillä olevan aiheen mukaan. Jos on ollut meneillään esimeriksi jokin korkean tason vierailu, niin töissä on oltu kiinni lähes kellon ympäri. Kun on ollut rauhallisempaa, on voinut tehdä läppärillä etätöitä. Tavoitettavissa täytyy kuitenkin olla aina, ihan jo eri aikavyöhykkeiden, mutta myös asioiden tärkeyden vuoksi, Heikkinen kertoo. 

Henkilökuvassa eversti Aki Heikkinen taustallaan kesäistä suomalaista sekametsää.

Eversti Aki Heikkinen toimi F-35-yhteystoimiston päällikkönä vuosina 2022–2024 ja palasi hiljattain Suomeen. Kuva: Ilmavoimat

F-35-yhteystoimiston työssä Heikkinen kertoo olennaista olevan ratkaisuhakuisuus.

– Yhteystoimiston työtä kuvaa kyky tunnistaa ja ratkaista eteen tulevia haasteita ja ongelmia. Sanoisin, että Puolustusvoimissa töissä ollessa koko ura on koulinut siihen ratkaisuhakuisuuteen. Matkan varrella on törmännyt niin monta kertaa siihen, että 'älkää tuoko minulle ongelmia, tuokaa ratkaisuvaihtoehtoja', Heikkinen hymähtää.

Avainasemassa on myös henkilökohtaisen luottamuksen rakentaminen sidosryhmiin. 

– Henkilökohtaisten suhteiden myötä rakentuvalla luottamuksella on erittäin suuri merkitys. Kun on onnistuttu saavuttamaan keskinäinen luottamus, hoituvat asiat mukavan suoraviivaisesti, mikä taas sopii suomalaiseen työkulttuuriin, Heikkinen kertoo. 

F-35-yhteystoimisto eli Foreign Liaison Office, FLO. Tehtävä: Toimii linkkinä Suomen F-35-hankkeen ja Yhdysvalloissa toimivan globaalin F-35-ohjelman hanketoimiston Joint Program Officen (JPO) välillä. F-35-yhteystoimisto koordinoi ja synkronoi Suomen ja Yhdysvaltojen välistä Suomen F-35-hankintaan liittyvää toimintaa. Se valvoo Suomen etuja varmistaen, että Suomi saa F-35-hankinnoissaan sisällön sovitun mukaisesti. Se hankkii tietoa aiheista, joissa halutaan syventää tietämystä tai selvittää lisätietoja, esimerkiksi uudet teknologiat tai ylläpitokonseptien kehittäminen. Lisäksi se verkostoituu ja edustaa, sillä keskeiset sidosryhmät on hyvä tuntea henkilökohtaisesti. Toimipaikka: Washington, D.C., Yhdysvallat. Kokoonpano: F-35-yhteystoimiston muodostaa tällä hetkellä kaksi suomalaista yhteysupseeria. F-35-yhteystoimiston päällikkö toimii yhteysupseerina ja Ilmavoimien komentajan edustajana Yhdysvalloissa. Tehtäviin kuuluu yhteistyö F-35-hankkeen ja Yhdysvaltojen välillä. Ilmavoimien komentajan edustajan tehtäviin lukeutuvat esimerkiksi osallistuminen puolustushallinnon korkean tason vierailuihin Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. F-35-yhteystoimiston toisen yhteysupseerin tehtävänä on erityisesti F-35-materiaaliprojektin eli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen vastuulla olevien asioiden koordinoiminen F-35-hankkeen ja Yhdysvaltojen välillä.

Havainnekuva, jossa esitetään F-35-hankkeen, F-35-yhteystoimiston, JPO:n, F-35-käyttäjäyhteisön ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita.

F-35-yhteystoimisto toimii linkkinä F-35-hankkeen ja F-35-ohjelman hanketoimisto JPO:n välillä. JPO koordinoi F-35-ohjelman asioita F-35-käyttäjäyhteisön ja Yhdysvaltain hallinnon ja maan puolustusteollisuuden välillä. Kuva: Ilmavoimat

F-35-ohjelman hanketoimisto eli F-35 Lightning II Joint Program Office, JPO. JPO on F-35-käyttäjämaille eli F-35-ohjelman osakkaille ja FMS-asiakasmaille hankintoja tekevä virasto. F-35-ohjelman osakkaita (F-35 Partners) ovat Yhdysvaltojen asevoimien puolustushaarat sekä maat, jotka ovat osallistuneet F-35:n kehittämiseen. FMS-asiakkaita (F-35 Foreign Military Sales Customers) ovat maat, jotka ovat solmineet hankintasopimuksen F-35-järjestelmästä Yhdysvaltojen FMS-menettelyn mukaisesti. Suomi lukeutuu F-35-ohjelman FMS-asiakasmaihin. JPO:ssa on edustaja jokaisesta F-35-käyttäjämaasta. F-35-käyttäjämaat muodostavat yhdessä F-35-käyttäjäyhteisön.

Tikkakoskelta Washington D.C:hen

Eversti Elonheimo siirtyi F-35-yhteystoimiston päälliköksi Ilmavoimien suunnittelupäällikön tehtävästä Ilmavoimien esikunnasta Tikkakoskelta. Uusi tehtävä Washington D.C:ssä on Elonheimolle mieluisa askel uralla.

– Lähdin erittäin innokkaana, oppimishaluisena ja kiitollisena tähän Puolustusvoimien ja Ilmavoimien suorituskyvyn kannalta tärkeään ja haastavaan tehtävään. Odotan kovasti Suomen kansallisten toimintatapojen ja etujen edistämistä sekä niiden linkittämistä laajemminkin F-35-käyttäjäyhteisön kehittämiseen. Suomen kansallisen puolustuksen, Nato-jäsenyyden ja globaalisti merkittävän aseohjelman integraation osalta on havaittavissa mielenkiintoisia kehityspolkuja. Nykyisessä ja nähtävissä olevassa turvallisuustilanteessa Suomen F-35-hankinnan merkitys korostuu entisestään transatlanttisessa toimintaympäristössämme, Elonheimo kertoo. 

Henkilökuva eversti Tuukka Elonheimosta, joka hymyilee taustallaan kesäistä suomalaista sekametsää.

Eversti Tuukka Elonheimo otti F-35-yhteystoimiston päällikön tehtävän ilolla vastaan. Kuva: Ilmavoimat

Elonheimon sidokset F-35-hankkeeseen ovat olleet tiiviit jo hänen ollessa Ilmavoimien suunnittelupäällikkönä.

– Ilmavoimien strategisessa suunnittelussa ja Nato-integraation edistämisessä F-35-hankkeella on keskeinen rooli. F-35-suorituskyvyn täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kotimaan joukkojen ja järjestelmien sekä Naton jäsenten keskinäisen yhteensopivuuden varmistamista. F-35-pääkalustolla operoivan Nato-ilmavoimamme tulevien vuosien kehityspolun suunnittelussa on ollutkin paljon mielenkiintoista tehtävää viimeisten vuosien aikana, Elonheimo sanoo. 

Heikkinen perehdytti Elonheimoa tehtävään kevään aikana, minkä lisäksi tehtävään tuo jatkuvuutta F-35-yhteystoimiston toinen työntekijä.

– Akilta jää täytettäväksi merkittävät saappaat työskentelystä F-35-hankkeen eteen. Onneksi F-35-yhteystoimiston toinen yhteysupseeri, insinööri Jussi Ristimäki, säilyttää ketjun pysyvyyttä sekä tietotaitoa Washingtonin toimistollamme, Elonheimo kertoo. 

Lähikuva eversti Tuukka Elonheimosta, joka hymyilee taustallaan kesäistä suomalaista sekametsää.

Kuva: Ilmavoimat

Eversti Tuukka Elonheimo

 • 1.7.2024– F-35-yhteystoimiston päällikkö
 • 2024 Ilmavoimien suunnittelupäällikkö
 • 2023 ylennetty everstiksi
 • 2021–2023 apulaisosastopäällikkö Ilmavoimien esikunnassa suunnitteluosastolla
 • 2020–2021 strategian opintoja Air War Collegessa Alabamassa Yhdysvalloissa
 • 2019–2020 apulaisosastopäällikkö Ilmavoimien esikunnassa operatiivisella osastolla 
 • 2017–2019 osastoesiupseeri Pääesikunnassa
 • 2016–2017 Ilmavoimien lentotoimintapäällikkö
 • 2015 yleisesikuntaupseerin tutkinto
 • 2013–2014 Hävittäjälentolaivue 21:n (lakkautettu v. 2014) komentaja Satakunnan lennostossa

Heikkisen johdolla hanke eteni ja kokemuksia karttui

Työskentelyä Yhdysvalloissa Heikkinen kuvailee avartavaksi kokemukseksi. Mieleenpainuvia kokemuksia kuluneena kahtena vuotena Yhdysvalloissa Heikkinen kertoo olleen F-35-käyttäjäyhteisön kokoukset, joissa on päässyt edistämään ja konkretisoimaan F-35-järjestelmän käyttöönottoa yhdessä muiden F-35-käyttäjämaiden kanssa. 

Yhdeksi mieleenpainuvaksi tapahtumaksi Heikkinen nimeää tutustumisen Arkansasin Ebbingin tukikohtaan, jossa myös ensimmäiset suomalaiset F-35-lentäjät ja lentotekninen henkilöstö tullaan kouluttamaan vuoden 2025 loppupuolelta alkaen. Heikkinen osallistui Suomen puolustusministeriön kansliapäällikön vierailuun tukikohdassa ja tapasi samalla Arkansasin osavaltion ja Fort Smithin kaupungin johtoa aina lähikaupunkien pormestareihin saakka.

– Kuljimme helikopterisaattueessa, Heikkinen virnistää. 

Suomeen palattuaan Heikkinen siirtyi erityistehtävään Pääesikunnan operatiiviselle osastolle. Vaikka kotiinpaluu Suomeen tuntuukin hyvältä, jää hän kaipaamaan Yhdysvalloista joitakin asioita.

– Kyllä se luonto siellä on hienoa. Ja pihvit. Ikävä on tietty F-35-asioita, ja JPO:n Country Program Teamin henkilöstö tuli niin hyviksi ystäviksi, että heitä kyllä jään kaipaamaan, Heikkinen kertoo.

Finland Country Program Team on JPO:ssa työskentelevä yksinomaan Suomen F-35-hankkeelle omistautunut tiimi.

Lähikuvassa eversti Aki Heikkinen taustallaan kesäistä suomalaista sekametsää.

Kuva: Ilmavoimat

Eversti Aki Heikkinen

 • 1.7.2024– erityistehtävä Pääesikunnan operatiivisella osastolla
 • 2022–2024 F-35-yhteystoimiston päällikkö 
 • 2019–2021 Satakunnan lennoston komentaja 
 • 2018–2019 Ilmavoimien valmiuspäällikkö
 • 2018 ylennetty everstiksi 
 • 2017–2018 strategian opintoja Air War Collegessa Alabamassa Yhdysvalloissa
 • 2016–2017 vastuualueen johtaja Pääesikunnassa
 • 2015–2016 apulaisosastopäällikkö Ilmavoimien esikunnassa
 • 2013–2015 Hävittäjälentolaivue 11:n komentaja Lapin lennostossa
 • 2012–2013 Ilmasotaopin pääopettaja Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • 2009 yleisesikuntaupseerin tutkinto

Mitä F-35-yhteystoimistolla on edessä seuraavaksi?

F-35-yhteystoimiston keskeisimpiä aiheita eversti Elonheimon päällikkyyden aikana ovat ensimmäisten Suomen F-35-hävittäjien eli Joint Fightereiden vastaanotot sekä F-35-alkukoulutus Yhdysvalloissa. 

– Kauteni konkreettisimmat tavoitteet liittyvät keskeisesti ensimmäisten F-35-koneiden vastaanottojen ja henkilöstömme Yhdysvaltojen alkukoulutuksen onnistumiseen. Erittäin keskeisessä asemassa tehtävässäni on edistää F-35-alkukoulutukseen liittyviä asioita, Elonheimo kertoo.  

Ilmavoimat saa ensimmäiset Joint Fighterit käyttöönsä vuoden 2025 jälkipuolella, jolloin myös F-35-alkukoulutus Yhdysvalloissa Eglinissä ja Ebbingissä alkaa. Näihin tehtäviin Heikkinen jätti työpöytänsä Elonheimolle hyvillä mielin. 

– Mielestäni olemme F-35-hankkeen kanssa edenneet todella hyvään tilanteeseen, ja yhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä toimii. Näen, että olemme nyt vaiheessa, jossa hankkeen luonne muuttuu perustamisvaiheen suunnittelusta toimeenpanoon ja toteuttamiseen. Siirrymme suunnitelman mukaisesti hankintasopimusten jälkeisestä ajasta kohti F-35-materiaalin vastaanottoa ja koulutuksen aloittamista, Heikkinen kertoo seuraavien vuosien näkymistä.

Nyt eversti Elonheimo jatkaa F-35-hankkeen edistämistä Yhdysvaltojen päässä. 

– Jatkan F-35-yhteystoimiston rakentamalla polulla, jossa käytännönläheisesti ja yhteistyöllä edistetään parhaiden toteuttamiskelpoisten ratkaisujen toteutumista Suomelle, Elonheimo päättää. 

Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjä ja Alankomaiden ilmavoimien F-35-hävittäjä lentävät rinnakkain sinisellä, ohuesti pilvisellä taivaalla.

Ilmavoimien nykyinen ja tuleva monitoimihävittäjäkalusto saatiin samaan kuvaan Vaasa Airshow'ssa kesäkuussa, kun Ilmavoimien Hornet-hävittäjä ja Alankomaiden kuninkaallisten ilmavoimien F-35-hävittäjä lensivät yhteislennon. Kuva: Ilmavoimat / Tuulia Kujanpää

´