Hyppää sisältöön

FIN EMAR 145 -hyväksyntä sotilasilma-alusten huolto-organisaatioille

Julkaisuajankohta 16.8.2023 10.03
Tiedote

Sotilasilma-alusten tai niiden laitteiden huoltotoimintaa tekeville puolustusvoimien organisaatioille on myönnetty uuden sotilasilmailumääräyksen mukaiset toimiluvat.

Satakunnan lennoston, Lapin lennoston, Karjalan lennoston, Ilmasotakoulun, Utin jääkärirykmentin sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 3. Logistiikkarykmentin sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden toimiluvat muuttuivat 1.8.2023 määräaikaisista toistaiseksi voimassa oleviksi. Aiemmin vastaava toimilupa on myönnetty puolustusteollisuuden yrityksille (Patria Aviation Oy, Insta ILS OY, Finnair OYJ ja Millog Oy).
 

Merkittävä vaihe kotimaisten huolto-organisaatioiden toiminnan kehittämisessä vastaamaan yhteiseurooppalaisia lentokelpoisuusvaatimuksia (EMAR = European Military Airworthiness Requirements) sekä samalla myös Naton vaatimuksia on saavutettu.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) julkaisi vuonna 2021 yhteiseurooppalaisiin harmonisoituihin sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimuksiin perustuvat huoltotoimintavaatimukset sotilasilmailumääräyksenä SIM-To-Lt-031 (FIN EMAR 145). Sotilasilma-alusten huoltotoiminta niin puolustusvoimissa kuin kotimaisessa puolustusteollisuudessa on aikaisemmin perustunut vuonna 2007 julkaistuun sotilasilmailumääräykseen. Siirtymä vanhan määräyksen mukaisesta toiminnasta uuden määräyksen mukaiseen huoltotoimintaan on edellyttänyt läheistä yhteistyötä Ilmavoimien esikunnan, joukko-osastojen ja SVY:n välillä.

Ilmavoimien esikunnan huolto-osasto on koordinoinut ja tukenut puolustusvoimien sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden työtä uuden määräyksen vaatimusten täyttämiseksi. SVY on tarkastanut Pv:n joukko-osastojen huolto-organisaatioiden vaatimustenmukaisuuden ja todennut vaatimusten täyttyvän sekä myöntänyt uuden määräyksen mukaiset toimiluvat.

Toimilupa osoittaa, että organisaation toiminta täyttää määräyksen vaatimukset ja on samalla tasolla muiden eurooppalaisten sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden kanssa. Tällä on merkitystä myös kun F35-hävittäjäkaluston huoltotoiminta aloitetaan Suomessa. F35 JPO (Joint Programme Office) edellyttää, että F35-huoltotoimintaan osallistuva organisaatio täyttää joko USA:n ilmavoimien, merivoimien tai EMAR 145 -vaatimukset (Suomen tapauksessa SIM-To-Lt-031). Myös Naton hyväksyntä puolustusvoimien sotilasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmälle edellytti näiden vaatimusten täyttymistä (ILMAVE:n tiedote 5.1.2023). 
 


 

´