Hyppää sisältöön

Ohjaaja kiipeää kaksipaikkaiseen Hornet-hävittäjään tikkaita pitkin.

Tehtävänä Suomen ilmatilan valvonta ja vartiointi

Karjalan lennoston rauhanajan päätehtävä on ilmatilan valvonta ja vartiointi. Nykyaikaisilla tutka- ja johtamisjärjestelmillä luomme tunnistettua ilmatilannekuvaa ja tunnistamme ilmatilassamme liikkuvat kohteet. Tarvittaessa lähetämme F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjän tunnistamaan kohteen.

Karjalan lennosto sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Kuopion lentokentän läheisyydessä noin 20 km Kuopiosta pohjoiseen. Lennostossa työskentelee noin 500 henkilöä ja palvelee noin 250 varusmiestä.

Lumipukuinen varusmies tähtää kertasingolla ryhmänjohtajan opastaessa vieressä. Taustalla on muita varusmiehiä opettelemassa singon käyttöä.

Varusmiesten ja reserviläisten koulutus oman henkilöstömme koulutuksen lisäksi ovat tärkeitä avaintehtäviämme. Motivoivalla koulutuksella tuotamme osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, varusmiehiä ja reserviläisiä niin rauhanajan kuin sodanajan tehtäviimme.

Avustamme muita viranomaisia virka-aputehtävissä. Ylläpidämme valmiutta esimerkiksi kadonneiden etsintään tai räjähteiden raivaamiseen.

Kansainvälinen yhteistoiminta näkyy myös Karjalan lennoston toiminnassa. Osallistumme vuosittain harjoitussuunnitelman mukaisiin kansainvälisiin lentotoimintaharjoituksiin.

Karjalan lennoston organisaatioon kuuluu

- Esikunta
- 7.Pääjohtokeskus
- Hävittäjälentolaivue 31
- Lentotekniikkalaivue
- Viestitekniikkakeskus
- Huoltokeskus
- Suojausyksikkö, jonka alaisuuteen kuuluva Suojauskomppania kouluttaa varusmiehiä.

Hävittäjälentolaivue 31 on aina valmiina

Hävittäjälentolaivue 31 vastaa Etelä-Suomen tunnistuslentovalmiudesta yhteistoiminnassa 5. ja 7. Pääjohtokeskuksen kanssa. Tämä tarkoittaa valmiutta lähettää aseistettu taistelukone nopeasti ilmaan valvomaan, tunnistamaan tai tarvittaessa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Suomen ilmatilan koskemattomuuden turvaamiseksi. Valmiutta ylläpidetään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Hornet monitoimihävittäjä kaartaa poispäin ja laukaisee samalla yhtäaikaa viisi omasuojajärjestelmän soihtua, jotka jättävät valkkoiset savuvanat taakseen.

Alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja vartioinnin lisäksi laivue kouluttaa itse tarvitsemansa taistelulentäjät rauhan ja sodan ajan tehtäviin. Taistelulentäjien koulutus on näkyvin ja kuuluvin osa laivueen arkipäivän toimintaa. Koulutuslentotoiminta tapahtuu pääasiassa valoisana aikana, mutta syksy- ja talvikuukausina harjoitellaan myös pimeälento-olosuhteissa. Taistelulentäjän koulutuksen saanut ohjaaja on toimintaympäristön olosuhteet ja lähialueen muut toimijat tunteva ilmataistelija. 

Laivueen päivittäinen lentotoiminta tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikana, jolloin suihkukoneita kuulee ja näkee Savon, Karjalan, Kainuun ja Pohjanmaan taivaalla. 

Hornet monitoimihävittäjä lähdössä lennolle maantietukihdassa. Koneen siiven tyvestä nousee vesihöyrysuihku ilmaan koneen lisätessä moottoritehoja.

Laivue osallistuu lentokoulutustapahtumiin ja sotaharjoituksiin myös kotitukikohdan ulkopuolella. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden suomalaisten hävittäjälentolaivueiden sekä ulkomaalaisten yksiköiden kanssa. Laivue osallistuu Ilmavoimien esikunnan käskemiin kansainvälisiin harjoituksiin ja koulutustapahtumiin.

Hävittäjälentolaivue 31:een kuuluu neljä lentuetta

  • esikuntalentue,
  • 1.hävittäjälentue,
  • 2.hävittäjälentue ja
  • 3.hävittäjälentue.

Lentotekniikkalaivue mahdollistaa lentämisen

Karjalan lennoston Lentotekniikkalaivueen tehtävä on huoltaa ja korjata lentokalustoa niin, että Hävittäjälentolaivue 31 voi toteuttaa tehtävänsä kaikissa tilanteissa, ympäri vuoden, koko Suomen alueella. Lentotekniikkalaivue tuottaa lentämisen vaatimat tukitoiminnot, kuten lentopolttoaineen, varaosat, asiantuntijapalvelut ja maakaluston.

Kolme apumekaanikkoa nostaa lämpöhakuista AIM-9X ilmataisteluohjusta Hornetin siiven kärjessä olevaan laukaisulaitteeseen.

Lentotekniikkalaivue kouluttaa toimintansa ohessa varusmiespalvelustaan suorittavia apumekaanikkoja, ilmataisteluasemiehiä ja erikoisajoneuvon kuljettajia.  Lentotekniikkalaivue on sotilasilmailuviranomaisen hyväksymä huolto-organisaatio, joten toimintamme on tarkasti määriteltyä ja ohjeistettua. Lentoturvallisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla tehokkaita ja noudattaa toiminnassamme korkeita laatuvaatimuksia. Jotta voisimme suoriutua tehtävästämme, kehitämme jatkuvasti toimintaamme sekä henkilöstömme osaamista.

Lentotekniikkalaivue on henkilökunnaltaan Ilmavoimien suurin joukkoyksikkö. Lentotekniikkalaivueen 168 henkilöstä suurin osa on sotilasvirassa, mutta myös siviilejä mahtuu joukkoomme. Etsimme uusia työntekijöitä lähes koko ajan. Suurin osa työtehtävistämme liittyy suoraan lentokonehuoltoon, joten lentotekninen toisen asteen koulutus parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi, samoin kuin lentoteknisissä tehtävissä suoritettu varusmiespalvelus. Tarvitsemme kuitenkin myös muiden alojen osaajia, kuten yhdistelmäajoneuvon kuljettajia, maakalustomekaanikkoja ja varastomiehiä.

Avoimet työpaikkamme ovat nähtävissä valtiolle.fi -sivustolla.
 

Lapin lennosto operoi kahdella Hornetilla Kemissä

Lapin lennosto operoi kahdella Hornetilla Kemissä ...

Ahjo 24 -harjoituksessa nähdään Hawkeja Keski-Suomen yllä

Ahjo 24 -harjoituksessa nähdään Hawkeja Keski-Suomen yllä ...

Karjalan lennosto - Varusmiehenä meillä

Varusmiehenä Karjalan lennostossa Karjalan lennoston varusmieskoulutuksesta vastaa Suojauskomppania, joka kouluttaa asevelvollisia ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin Ilmavoimien...

Norjalaiset lento-oppilaat kouluttautuvat Ilmasotakoulussa

suomi svenskaLäs artikeln på svenska ...

Satakunnan lennosto - Varusmiehenä meillä

Varusmiehenä Satakunnan lennostossa Satakunnan lennoston varusmieskoulutuksesta vastaa Suojauskomppania, joka kouluttaa asevelvollisia ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin...

Ilmasotakoulun Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuma Tikkakoskella

Ilmasotakoulun Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuma Tikkakoskella ...

Ilmasotakoulun Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuma

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Tapahtumassa esitellään Ilmavoimien kalustoa, sotilasilmailua,...

Alokkaan_opas_2-24

Alokkaan opas 2/24 Alokasoppaasta varusmiespalveluksen aloittava saa tietoa palvelukseen liittyvistä tärkeimmistä asioista. Lue...

Etusivun artikkelit

Esittelyssä Midnight Hawks kaudella 2024...

Esityslentonuotit kohdillaan

Esityslentonuotit kohdillaan ...

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut   Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.        ...

JPH 1/24 -harjoitus Pirkkalan tukikohdassa 22.‒30.5.2024

JPH 1/24 -harjoitus Pirkkalan tukikohdassa 22.‒30.5.2024 ...

Töissä Naton ilmavoimajohtoportaassa Saksassa

Töissä Naton ilmavoimajohtoportaassa Saksassa ...

Ilmavoimien upseereja uusiin tehtäviin

Ilmavoimien upseereja uusiin tehtäviin ...
´