Hyppää sisältöön

Kuntotestit kertovat paitsi toimintakyvystä myös motivaatiosta

Ilmasotakoulu
Julkaisuajankohta 15.2.2022 14.31
Tiedote

Ilmavoimien aliupseerikurssin lentotekniselle ja johtokeskuslinjalle sekä lentoreserviupseerikurssille pääsy edellyttää hyvää kuntoa. Hyvä fyysinen toimintakyky auttaa selviytymään haastavasta koulutuksesta, tukee yleistä hyvinvointia ja ylläpitää hyvää työkykyä koko uran ajan.

Ilmavoimien erikoiskurssien valintoihin liittyvät kuntotestit ovat massatestinä toteutettava lihaskuntotesti sekä lentoreserviupseerikurssille hakevien osalta valintojen kolmannessa vaiheessa tehtävä polkupyöräergometritesti.

Kuntotesteissä osoitetut hyvä kestävyys ja lihaskunto antavat viitteitä siitä, että henkilö kykenee täyttämään ammatin vaatimukset myös myöhemmin työelämässä. 

-    Haluamme varmistaa, että hakijat ovat riittävän hyvässä kunnossa selvitäkseen kunnialla koulutuksesta, kertoo valintapäällikkö, kapteeni Otto Kinnunen. Esimerkiksi sotilaslentäjillä hyvä fyysinen kunto lisäksi suojaa ammattiin liittyvältä, G- voimien aiheuttamalta tukirangan rasitukselta.

Fyysinen kunto on asia, johon hakija voi itse vaikuttaa. Osaltaan sen vuoksi niihin suhtaudutaan valinnoissa myös eräänlaisena motivaation mittarina. 

-    Sen lisäksi, että ne kertovat fyysisestä kunnosta, ne kertovat myös siitä, miten vakavasti hakija suhtautuu hakuprosessiin, painottaa valintapäällikkö Kinnunen. Kuntotesteissä menestyminen on pitkälti hakijan omasta aktiivisuudesta kiinni.

Puhtailla suorituksilla varmistetaan hakijoiden tasapuolinen kohtelu 

Testitilanteet toteutetaan kaikille hakijoille yhdenmukaisina. Lihaskuntotestissä erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että suoritukset tehdään puhtaasti. Virheellisiä tai vajaita toistoja ei hyväksytä.

-    Kannattaa panostaa puhtaisiin suorituksiin.  Tekee mieluummin niitä vaikka pari vähemmän kuin paljon virheellisiä toistoja, joista tulee vähennyksiä, neuvoo kapteeni Otto Kinnunen.

Valintojen lihaskuntotestissä noudatetaan varusmiesten kuntotestauksen ohjeistusta. Lihaskuntotestissä on kolme eri liikettä, joista saadut pistemäärät muodostavat testituloksen. 

 

Lentoreserviupseerikurssin valintaprosessiin kuuluvassa polkupyöräergometritestissä arvioidaan testattavan maksimaalista suorituskykyä. Testissä mitataan teho, jota testattava pystyy polkemaan kuorman noustessa pienin portain minuutin välein. Vähimmäisvaatimustaso on 3,45 W/kg.

-    Vaikka kokee olevansa hyvässä kunnossa, olisi hyvä käydä polkemassa kuntopyörää ainakin pari kertaa ennen itse testitapahtumaa. Kuntotestikin on aina lajispesifi suoritus, vinkkaa valintapäällikkö.


Katso vinkit oikeaoppisiin lihaskuntotestisuorituksiin osoitteesta: https://vimeo.com/675397782
#ilmask #ilmavoimienerikoiskurssit #fyysinentoimintakyky #lihaskuntotesti