Hyppää sisältöön

Liikkuminen Puolustusvoimien maa-alueilla Rissalan tukikohdan alueella

Karjalan lennosto
26.1.2021 9.59
Tiedote

Puolustusvoimat rajoittaa ulkopuolisten henkilöiden liikkumista Puolustusvoimien maa-alueilla Rissalan tukikohdan alueella.

Tiedotetta on päivitetty 31.3.2021 myöntämisperusteiden tarkennuksella. Samalla on lisätty karttakuva koko Rissalan tukikohdan alueesta.

Ylimääräinen liikenne ja oleskelu alueella on kielletty johtuen lisääntyneestä harjoitustoiminnasta, varusmiesten palvelusturvallisuuden varmistamisesta sekä vallitsevasta koronavirustilanteesta. 
Liikkuminen Puolustusvoimien alueella on luvanvaraista. 

Kulkulupa Puolustusvoimien alueelle myönnetään tapauskohtaisesti. Ulkoilu alueella ei ole riittävä peruste. Riittäviä perusteita luvan myöntämiseen ovat mm. työskentely alueella, asuminen alueella (Puolustusvoimien alueen sisällä) tai läpikulku omalle maalle Puolustusvoimien alueen läpi (ns. rasitusoikeus, laki Puolustusvoimista 11.5.2007/551 ja 15§).

Luvan voi anoa perusteluineen sähköpostiosoitteesta: kulkuluvat.karlsto(at)mil.fi. 
Lupa-anomukseen tulee kirjata seuraavat tiedot:  
•    nimi 
•    syntymäaika
•    osoite
•    puhelinnumero
•    käyntikohde (esim. Kelttu maa-alue) 
•    ajankohta luvalle
•    syy alueella liikkumiseen
•    mahdollinen yhteyshenkilö 
Pääsylupahakemus tulee anoa kaikille henkilöille, jotka liikkuvat kyseisillä alueilla, esim. jokaiselle perheenjäsenelle. 
Puolustusvoimat pyytää Teitä huomioimaan, että tämä ilmoitus mitätöi aikaisemmat voimassa olevat luvat.
Vanhat jo myönnetyt luvat ovat voimassa 31.1.2021 saakka. 

Liitteenä karttakuva Puolustusvoimien maa-alueista Rissalassa.

Rissala, Siilinjärvi