Hyppää sisältöön

Liikkuminen Puolustusvoimien maa-alueilla Rissalan tukikohdan alueella

Karjalan lennosto
Julkaisuajankohta 31.8.2023 11.39
Tiedote

Puolustusvoimat rajoittaa ulkopuolisten henkilöiden liikkumista Puolustusvoimien maa-alueilla Rissalan tukikohdan alueella.

Liikkuminen Puolustusvoimien alueella on luvanvaraista. Puolustusvoimien käytössä olevista alueista määritetään Puolustusministeriön asetuksella (14.12.2007/1253). Asetuksessa säädetään muun muassa oleskelu- ja vierailuluvista sekä kieltotauluista. 

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat maa-alueet merkitään keltapohjaisin kieltotauluin, joissa kielletään pääsy alueelle ja ilmoitetaan kiellon rikkomisen rangaistavuudesta. Lailla puolustusvoimista (11.5.2007/551) säädetään puolustusvoimien käytössä olevalla alueella olevat liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset.

Puolustusvoimien käyttämät maa-alueet ovat laajentuneet Rissalan tukikohdan alueella. Mainitut rajoitukset koskevat myös uusia maa-alueita. Alueelle ei ole pääsyä ilman oleskelu- ja vierailulupaa. Ko. luvan myöntämisestä säädetään puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 3 momentissa, jonka mukaan lupaa voidaan hakea. 
Kulkulupa Puolustusvoimien alueelle myönnetään tapauskohtaisesti. Ulkoilu alueella ei ole riittävä peruste. Riittäviä perusteita luvan myöntämiseen ovat mm. työskentely alueella, asuminen alueella (Puolustusvoimien alueen sisällä) tai läpikulku omalle maalle Puolustusvoimien alueen läpi (ns. rasitusoikeus, laki Puolustusvoimista 11.5.2007/551 ja 15§).

Luvan voi anoa perusteluineen sähköpostiosoitteesta: kulkuluvat.karlsto(at)mil.fi 

Lupa-anomukseen tulee kirjata seuraavat tiedot:  
•    nimi 
•    syntymäaika
•    osoite
•    puhelinnumero
•    käyntikohde (esim. Kelttu maa-alue) 
•    ajankohta luvalle
•    syy alueella liikkumiseen
•    mahdollinen yhteyshenkilö 

Pääsylupahakemus tulee anoa kaikille henkilöille, jotka liikkuvat kyseisillä alueilla, esim. jokaiselle perheenjäsenelle. 

Puolustusvoimat pyytää Teitä huomioimaan, että tämä ilmoitus mitätöi aikaisemmat voimassa olevat luvat.

Rissala, Siilinjärvi
´