Hyppää sisältöön

Vuoden opistoupseeri tulee tänä vuonna Lapin lennostosta

Lapin lennosto
Julkaisuajankohta 8.11.2023 16.11
Tiedote
Kapteeni Petri Keihäskoski
Kapteeni Petri Keihäskoski palvelee Lapin lennostossa.

Päällystöliitto on valinnut Vuoden opistoupseeriksi Lapin lennostossa palvelevan kapteeni Petri Keihäskosken.

Palkitsemisperusteiden mukaan kapteeni Petri Keihäskoski on erittäin osaava, tunnustettu ja pidetty yhteistyöosapuoli Puolustusvoimien ja yhteiskunnan eri toimijoiden joukossa, mikä näkyy etenkin hänen nykyisessä tehtävässään Lapin lennostossa Rovaniemen varuskunnan komendanttina.

Keihäskoski on toiminut huollon, logistiikan ja henkilöstöhallinnon eri tehtävissä Maavoimissa ja Ilmavoimissa vuodesta 2007 alkaen, ja sitä ennen vuodesta 1990 alkaen ilmatorjunnan kouluttajan ja yksikköupseerin tehtävissä. Komendantin tehtävässä hän aloitti vuonna 2018. Keihäskosken laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta arvostetaan laajalti.

Keihäskoski on luottamustoimissaan ollut merkittävällä tavalla tukemassa sotiemme veteraanien ja sotainvalidien toimintaa sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hän on toimillaan tuonut myönteisellä ja merkittävällä tavalla esille opistoupseeriston osaamista yhteiskunnan eri tehtävissä ja tuonut näin positiivista julkisuutta ammattikunnalle.

Kapteeni Petri Keihäskoski on palkittu lukuisilla tunnustuksilla, muun muassa 4. luokan Vapaudenristillä miekkoineen rauhan ajan ansioista ja sotilasansiomitalilla.

Komendantin tehtävänsä ohella Keihäskoski on tälläkin hetkellä mukana muun muassa alue- ja kunnallispolitiikassa sekä Rovaniemen seurakunnan ja Rovaniemen Kiekon toiminnassa.

Kapteeni Keihäskoski vastaanotti tunnustuksen Päällystöliiton edustajakokouksessa 7. marraskuuta. Palkinto on myönnetty vuodesta 1994 alkaen.

Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 33 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3200.
 

´