Hyppää sisältöön

Finska och svenska jetskolflygplan möts i övningen Final 2016

Luftkrigsskolan
Utgivningsdatum 5.4.2016 9.25
Pressmeddelande

Luftkrigsskolans Jaktflygdivision 41 arrangerar flygövningen Final 2016 i Tikkakoski mellan under tiden 11 - 22.4. I övningen deltar flygvapnets jaktplanspiloter med Hawk-jetskolflygplan och piloter från Luftstridsskolan i Sverige med jetskolflygplan av modell Saab SK 60.

Ilmavoimien Hawk Mk 66 -suihkuharjoituskone

Jetskolflygplan av modell Hawk Mk 66 från Finlands flygvapen.

Flygövningen Final har redan länge ingått i flygvapnets pilotutbildning. Övningen avslutar den taktiska flygutbildningen för Hawkplanens del. Efter att ha övat grunderna i luftstrid med jetskolflygplan är det sedan dags för jaktplanspiloterna, som vid Luftkrigsskolan tjänstgör med löjtnants grad, att greppa spakarna i Hornetjaktplan med många funktioner.

Från och med år 2012 har piloter från Luftstridsskolan i Sverige deltagit i övningen Final tillsammans med de finska Hawkpiloterna. I år deltar Luftstridsskolan i övningen i Tikkakoski med sex stycken jetskolflygplan av modell Saab SK 26 och en 24 man stark avdelning som kommer att delta i övningsflygningarna tillsammans Hawkpiloter från finska flygvapnets Luftkrigsskola. Den svenska avdelningens besök som äger rum 15 - 22.4. är det första i sitt slag i Tikkakoski.

Ruotsin ilmavoimien SK 60 -suihkuharjoituskone

Jetskolflygplan av modell SK 60 från Sveriges flygvapen deltar i Luftkrigsskolans flygövning Final 2016 i Tikkakoski.

Under övningen koncentreras flygverksamheten till de övningsområden som omger basen i Tikkakoski. Under övningsveckorna flyger vi vardagar mellan 9.00 och 16.00. Dessutom kommer vi att genomföra målflygningar i anslutning till övningen. Svenska flygvapnet flyger med Gripenjaktplan från basen i Kallax i Norra Sverige och finska flygvapnet med Hornet- och Learjetplan från baserna i Rissala och Birkala.

Målsättningen med övningen Final 2016 är att ge de piloter som nu avslutar sin Hawkutbildning och de svenska gästerna möjlighet att inom ramen för scenarier som motsvarar både fredstida förhållanden och undantagsförhållanden öva de stridspilotfärdigheter som de har tillägnat sig under utbildningen. Under övningen ges också möjlighet att fungera på engelska i en internationell omgivning.

Närmare information om övningen ges av: Chefen för övningen, kapten Timo Koskiniemi, tfn 0299 800 (växel).

´