Hyppää sisältöön

Työpaikkana tutka-asema

Lapin lennosto
Julkaisuajankohta 11.11.2016 11.21
Uutinen

Eri puolille maata sijoitetut kiinteät ja siirrettävät ilmavalvontatutkat ovat keskeinen väline ilmavoimien ydintehtävien toteuttamisessa. Tutka-asemien henkilöstö varmistaa tutkien toimivuuden ja mahdollistaa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja vartioinnin kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Ilmavalvontatutka

Ilmaoperaatiokeskus kokoaa tutkien ja muiden sensorien keräämät havainnot yhteen yhteistyössä Lapin ja Karjalan lennoston 5. ja 7. Pääjohtokeskusten kanssa. Tietojen perusteella muodostetaan ilmatilannekuva, jota käytetään päätöksenteon pohjana muun muassa ilmapuolustuksen valmiuden säätelyyn ja tunnistuslentoihin liittyen.

Tutka-asemien henkilöstön päätehtäviin kuuluu laitteiden operoinnin lisäksi muun muassa käytön valvontaa, teknistä päivystystä sekä ylläpitoon ja ongelmatilanteisiin liittyviä huoltotoimenpiteitä. Osalla asemista koulutetaan henkilöstöä tutkajärjestelmien käyttöön, mikä tuo eloa aseman arkeen.

Pyöreä kupu suojaa tutkaa eri sääilmiöiltä, mutta henkilöstö optimoi tutkat toimimaan vallitsevan säätilan mukaisesti. Muuten keli ei juuri vaikuta tutkien toimintaan ja talvipakkaset sekä lumentulo koettelevat lähinnä henkilöstöä. Kesäisin ukkosmyrskyt saattavat aiheuttaa työntekijöille ylimääräisiä sydämentykytyksiä.

– Kerran ukkonen rysähti aivan aseman päälle ja valot kävivät varavoimasta huolimatta pimeänä. Epäilin, että luvassa olisi isompia korjaustoimenpiteitä, mutta tutka toimi myrskynkin jälkeen moitteettomasti, tutka-aseman työntekijä muistelee.

Monilla on kokemusta työskentelystä eri tutka-asemilla. Työtehtävät ovat pitkälti samanlaisia kaikkialla, vain ympärillä työskentelevät ihmiset vaihtuvat. Toki jokaisella asemalla on omat erityispiirteensä ja aseman työntekijät tuntevat oman tutkansa läpikotaisin.

– Työntekijä voi päätellä jo tutkan äänestä, mikä on mahdollisesti vialla ja puuttua siihen, ennen kuin varsinaisia ongelmia ilmenee, työntekijä havainnollistaa.

Tutka-asema

Asemien henkilöstöllä on tyypillisesti sähkö- tai elektroniikka-alan koulutus. Varusmiespalvelus on käytynä esimerkiksi johtokeskuslinjalla, jossa koulutetaan myös tilannevalvojia ja taistelunjohtajia. Moni on jäänyt töihin tutka-asemalle suoraan varusmiespalveluksesta kotiuduttuaan. Työntekijöiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tutka-aseman päällikkö, tutkahuoltomies ja järjestelmäaliupseeri.

Tutkamiehet tekevät keskenään paljon yhteistyötä ja he muodostavat tiiviin työyhteisön välimatkoista huolimatta.

– Kukaan muu ei tee samoja töitä, kuin me ja kaikki painivat samojen ongelmien kanssa, joten kollegoihin tulee oltua paljon yhteydessä, kertoo yli kymmenen vuotta tutkamiehenä työskennellyt järjestelmäaliupseeri.

Yhteistyötä on tehty paljon muun muassa Ilmavoimien uuden keskivalvontatutka KEVA 2010 käyttöönoton kanssa. Uudella tutkalla korvataan ikääntyvät keskivalvontatutkat.

Uuden KEVA2010:n mittausetäisyys on lähes samaa luokkaa kaukovalvontatutkan kanssa, lähes 500 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää yli 30 kilometrin korkeuteen.

Sisu

Uusi KEVA 2010 -järjestelmä on siirrettävä, toisin kuin vanha poistuva keskivalvontatutkakalusto. Tutkajärjestelmän siirtoon käytetään Sisu ETP 8 x 8 -maastokuorma-autoja. Siirrettävyys mahdollistaa valvonnan painopisteen nopean muuttamisen sekä parantaa tutkan suojaa nykyaikaisella taistelukentällä.

Tutka-asemat on sijoitettu korkeille paikoille kauas asutuksesta, joten työntekijät saavat ihailla komeita maisemia. Työskentely asemilla on vastuullista ja vaatii rauhallisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Henkilöstö vastaa kokonaisvaltaisesti aseman toiminnasta, joten heillä on oltava ammattitaitoa ja asennetta hoitaa monenlaisia käytännön tehtäviä paperitöitä unohtamatta. Monet tehtävistä suoritetaan täysin itsenäisesti, mutta tiettyjä huoltotoimenpiteitä ei sähköturvallisuussyistä saa tehdä yksin.

– Ilmavoimat panostaa tutka-asemien työturvallisuuteen, mutta kaikki on lopulta työntekijän omasta toiminnasta kiinni. Siksi on tärkeää pysyä rauhallisena tilanteessa kuin tilanteessa, tutkahuoltomies kertoo.

Työskentelyä tutka-asemalla voi olla vaikea kuvailla ja selittää ulkopuolisille. Erään aseman työntekijä vertaa työtään palomiehen tehtäviin.

– Työssä ollaan jatkuvassa valmiudessa ja kun vikatilanne tulee, toiminta kiihtyy hetkessä nollasta sataan.

Lue lisää ilmavalvontatutkien toiminnasta ja tutustu kalustokuvastoon.