Hyppää sisältöön

Valvontajohtaja johtaa reaaliaikaista ilmavalvontaa

Ilmavoimat
Julkaisuajankohta 7.12.2020 13.55
Uutinen
Kapteeni Ville Salmenhaara seisomassa hymyillen työpöydän ääressä. Taustalla on tietokoneen näyttöjä ja taulu.
Kapteeni Ville Salmenhaara toimii valvontajohtajana Ilmavoimien esikunnassa. Kuva: Puolustusvoimat / Suvi Sunnarborg.

Ilmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilaa ja alueellista koskemattomuutta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tehtävien täyttäminen vaatii jatkuvaa ilmavalvontaa ja reaaliaikaista ilmatilannekuvaa Suomen ja lähialueiden tapahtumista.

Ilmatilannekuvaa käytetään päätöksenteon pohjana muun muassa ilmapuolustuksen valmiuden säätelyyn ja tunnistuslentoihin liittyen. Se muodostetaan ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla saatavien havaintojen pohjalta. 

Tieto kootaan ilmatilannekuvaksi Ilmavoimien esikunnan johdolla alueellisesta ilmavalvonnasta vastaavien Lapin ja Karjalan lennostojen pääjohtokeskusten operoimana. Ilmatilannekuvan koostamista ja reaaliaikaista ilmavalvontaa johtaa Ilmavoimien esikunnassa toimiva valvontajohtaja.

– Työpäivääni sisältyy tutkailmavalvonnan riittävyyden säätelyä annettujen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi tutkan vikaantuessa valvontatehtävässä käsken tarvittaessa toisen sensorin päälle, jos tilanne niin edellyttää. Minulla on operatiivisessa vuorossa toimiessani johdossa Ilmavoimien eri johtopaikkojen tutkaoperaattoreita, ilmavalvontaoperaattoreita sekä kaikki sensorit, jotka toimivat lähteinä ilmatilannekuvan muodostamisessa, kertoo valvontajohtajana toimiva kapteeni Ville Salmenhaara.

Työ ilmavalvonnan parissa on vuorotyötä, jossa tehdään noin 12 tunnin mittaisia vuoroja. Jokaisen vuoron alussa pidettävässä palaverissa käydään läpi edellisen vuoron merkittävimmät asiat sekä valmistaudutaan tuleviin tapahtumiin ja annetaan tarvittaessa erikoisohjeita päivän toteutukseen. 

– Sen jälkeen onkin aika fokusoitua ilmatilannekuvan muodostamisen ja siitä tehtävän raportoinnin johtamiseen. Vuoron päättyessä tarkastamme raportit vuoron aikaisista merkittävimmistä tapahtumista ja käymme ne läpi saapuvalle vuorolle. 

– Työ on monipuolista. Vaikka osa tehtävistä on rutiininomaisia, ei kahta samanlaista peräkkäistä työvuoroa ole. Työpäivän rytmi riippuu paljon siitä, olenko päivä- vai yövuorossa, Salmenhaara sanoo.

Ilmavoimien tutka- ja sensoritoiminnan säätelyn lisäksi Salmenhaara valvoo muun muassa ilmailun rajoitus-, vaara- ja kieltoalueita ja kansainvälisten lentosuunnitelmallisten lentojen toteutumista. Tehtävään kuuluu myös tiivis yhteistyö ja yhteydenpito muihin viranomaisiin ja turvallisuustahoihin.

– Olen päivittäin yhteydessä muihin viranomaisiin ja toimijoihin, kuten Suomen aluelennonjohtoon, Rajavartiolaitokseen ja Turvallisuusaluevalvomoon. 

Luontainen jatkumo

Yksi mahdollinen urapolku valvontajohtajan tehtävään alkaa Ilmavoimien aliupseerikurssin johtokeskuslinjalta, jossa opiskellaan tutkavalvontaa ja ilmapuolustuksen johtamis- ja viestijärjestelmien käyttöä. Noin kolmen kuukauden johtokeskusharjoittelun ja varusmiespalveluksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua sopimussotilaaksi tai aliupseerin virkaan johtokeskuksiin, jolloin tilannevalvojan kelpoisuus astuu kokonaisuudessaan voimaan.

Valvontajohtajana toimiminen vaatii pitkähköä kouluttautumista ja johtokeskusalan kokemusta, sillä tehtävässä tarvitaan laajaa järjestelmien ja organisaation toiminnan tuntemista, jotta oikea-aikaisten toimenpiteiden käynnistäminen onnistuu. Valvontajohtajan tehtävät ovatkin perinteisesti olleet kokeneiden opistoupseerien tehtäviä, joihin kuuluu myös jatkuva kouluttautuminen. Tehtävässä toimii Ilmavoimissa myös aliupseereita.

Kapteeni Ville Salmenhaara kirjoittamassa. Kuva: Puolustusvoimat / Tuulia Kujanpää

Salmenhaara toimi 15 vuotta johtokeskuslinjan johtajana ja kouluttajana Ilmasotakoululla, joten valvontajohtajan tehtävä oli hänelle luontainen jatkumo uralla.

–Olin työskennellyt varusmieskoulutuksen parissa jo pitkään ja halusin vaihtelua työelämään. Kouluttauduin virkauran aikana eri ilmavalvonta- ja johtokeskusalan kursseilla, joten valvontatehtävät olivat tuttuja jo edellisistä työtehtävistä. 

–Tulevaisuudessa tehtävä avautunee esikunnassakin niin upseereille kuin aliupseereille, mutta perusajatus tehtävään kasvamisesta eri johtokeskusalan tehtävistä tulee säilymään, vaikka tiettyjä opintoja tulevaisuudessa Ilmasotakoululla suoritetaankin, Salmenhaara sanoo. 

Vankan kokemuksen lisäksi tehtävässä toimiminen vaatii rauhallisuutta ja tarkkaavaisuutta, sillä siinä on pystyttävä toimimaan selkeästi eri tilanteisiin reagoidessa. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tehtävään kouluttautumisen ohella onnistunut ilmavalvonta vaatii taustalle ammattitaitoista henkilöstöä ja jatkuvaa kehittämistä.

–Ilmavalvonta muodostaa perusteet reagoinnille, eikä ilmatilannekuva muodostu ilman ammattitaitoisia operaattoreita tai jatkuvasti kehitettäviä suorituskykyjä, toimintatapoja ja taktiikoita, Salmenhaara korostaa.

Muokattu 8.12.: Lisätty maininta aliupseereista ja tarkennettu juttua esikunnan osalta.

Kiinnostavatko ilmavavalvonnan tehtävät? Urapolku tehtäviin alkaa Ilmavoimien aliupseerikurssin johtokeskuslinjalta. 

Haku tilannevalvojaksi ja taistelunjohtajaksi päättyy 1. maaliskuuta. Hae Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta osoitteessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Lue lisää: 
Ilmavoimien tilannevalvojat ja taistelunjohtajat
Ilmavalvontatutkat ovat alueellisen koskemattomuuden valvonnan perustyökaluja