Hyppää sisältöön

Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella viime vuosien keskimääräisellä tasolla

Ilmavoimat
24.1.2020 8.30
Tiedote

Vuonna 2019 Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä säilyi vuonna 2014 tapahtuneen turvallisuusympäristön muutoksen jälkeisellä keskimääräisellä tasolla.

Aktiivisimmillaan Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella oli vuonna 2017. Viime vuonna lentotoimintaa oli hieman vähemmän kuin vuonna 2018, mutta noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015, jota on käytetty vertailutasona.

Puutteellisin tiedoin tehtyjen lentojen osuus Venäjän lentotoiminnasta Suomenlahdella oli vuonna 2019 noin 39 prosenttia. Lennon tiedot ovat puutteelliset, kun yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: 1) koneella ei ole lentosuunnitelmaa, 2) koneen toisiotutkavastain ei ole päällä, tai 3) kone ei ole radioyhteydessä lennonvarmistuselimiin.

Alla oleva kaavio kuvaa Venäjän lentotoiminnan kehitystä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä vuosina 2015–2019:

Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella 2015-2019

* Vihreä palkki ja prosenttiluku kertovat lentojen määrän verrattuna vuoden 2015 tasoon.
** Puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen prosenttiosuus (sinisen palkin päällä oleva prosenttiluku) kuvaa puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen osuutta kunkin vuoden lentojen kokonaismäärästä (100%).
*** Kunkin vuoden sinisen palkin korkeus on suhteutettu vuoden 2015 lentojen määrään, joten siitä saa käsityksen puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen määrällisestä kehityksestä.