Hoppa till innehåll

Viestimies

Välkommen att göra din militärtjänst vid Luftkrigsskolan

Utbildningsbataljonen vid Luftkrigsskolan har som huvuduppgift att utbilda beväringar för manskap, underofficerskåren och officerskåren.

Målsättningen för Utbildningsbataljonens beväringsutbildning är att utbilda en krigsduglig trupp, som kan utföra den uppgift som den har fått under krävande förhållanden. Tyngdpunkten är lagd vid basomgivningen, men utbildning ges även för ledningssystemmiljön.

Utbildningsbataljonen består av staben samt fyra grundenheter, som är Signalteknikkompaniet, Flygteknikkompaniet, Flygvapnets underofficersskola och Flygvapnets reservofficersskola.

Utbildningsbataljonens huvudmålsättning är att ge beväringarna högklassig utbildning i en psykiskt och fysiskt trygg och säker inlärningsmiljö.

´