Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien palvelusturvallisuus toteutuu oikeilla toimintatavoilla

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 13.12.2023 16.21
Tiedote

Puolustusvoimissa on kuluneen syksyn aikana tapahtunut valitettavia onnettomuuksia, joista on uutisoitu mediassa.

Puolustusvoimat valmistautuu normaalioloissa mahdollisimman todenmukaisella koulutuksella ja harjoittelulla ensisijaisesti sodan ajan tehtäviin. Liittoutumisen myötä lisääntyneen harjoitustoiminnan kokemusten perusteella asevelvollisten koulutustaso kestää kansainvälisen vertailun. Ukrainan sodasta saadut havainnot tukevat käsitystä siitä, että Puolustusvoimien antama koulutus on ajanmukaista. Toiminnan vaativan luonteen takia asevelvollisten ja palkatun henkilökunnan työ- ja palvelusturvallisuus on Puolustusvoimissa korostetun tärkeää. 

Palvelusturvallisuus pyritään varmistamaan erilaisin varomääräyksin, valvonnalla ja tarkastuksin ja näin ennaltaehkäisemään ja estämään erilaiset vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet. Tavoitetilana on nolla tapaturmaa sekä avoin ja aloitteellinen ilmoituskulttuuri. Tapahtumia ei voida kuitenkaan täysin estää ja erityisesti asevelvollisten palvelusturvallisuus on noussut julkisuuteen viime aikaisten onnettomuuksien kautta.

Syksyn aikana tapahtuneet onnettomuudet ovat kaikki keskenään hyvin erilaisia. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen, ja niitä tarkastellaan myös kokonaisuutena. Vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että tapahtumien taustat ja niihin johtaneet syyt selvitetään perusteellisesti.

Koko henkilöstön on oltava sitoutunut turvallisten toimintatapojen edistämiseen niin joukkona kuin yksilöinä

Keskeistä työ- ja palvelusturvallisuuden takaamisessa ovat oikeanlaiset toimintatavat. Puolustusvoimat tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että koko henkilöstö on sitoutunut turvallisten toimintatapojen edistämiseen niin joukkona kuin yksilöinä. Vaarahavaintoja, läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia raportoidaan järjestelmällisesti Puolustusvoimissa, ja jokainen tapahtuma tarkastellaan työ- ja palvelusturvallisuuden näkökulmasta viime vuonna käyttöönotetussa riskienhallintajärjestelmässä. Toiminta on kehittynyt haluttuun suuntaan, ja vakavien onnettomuuksien määrä on vähentynyt vuosittain. Työ - ja palvelusturvallisuutta halutaan entisestään kehittää vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja tulevaisuuden haasteita sekä kotimaassa että ulkomailla.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen on käskenyt puolustushaarojen ja joukko-osastojen komentajia kertaamaan palvelusturvallisuuden keskeiset periaatteet omissa joukoissaan.

´