Hyppää sisältöön

Tervetuloa varusmieheksi Ilmasotakouluun

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan päätehtävä on varusmiesten kouluttaminen miehistöön, aliupseeristoon ja upseeristoon.

Koulutuspataljoonan antama varusmieskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa sotakelpoinen joukko, joka kykenee vaativissa olosuhteissa suorittamaan sille annetun tehtävän. Painopiste on tukikohtaympäristössä, mutta koulutusta annetaan myös johtokeskusympäristöön.

Koulutuspataljoona muodostuu esikunnasta sekä neljästä perusyksiköstä, jotka ovat Viestitekniikkakomppania, Lentotekniikkakomppania, Ilmavoimien aliupseerikoulu ja Ilmavoimien reserviupseerikoulu.

Koulutuspataljoonan päätavoite on antaa varusmiehille laadukasta koulutusta henkisesti ja fyysisesti turvallisessa oppimisympäristössä.

Ilmasotakouluun voi päästä varusmiespalvelukseen joko kutsunnoista tai hakemalla erikoisjoukkohaussa. Näitä ovat lentoreserviupseerikurssi, lentotekninen aliupseerikurssi, tilannevalvonta-aliupseerikurssi ja sotilaskuljettajakurssi. Ilmavoimien erikoiskursseille pääsy edellyttää aina hakeutumista erikoisjoukkohaun kautta.

Lue lisää intti.fi-sivustolta: Ilmavoimien erikoiskurssit

 

 

Ilmavoimien komentaja vaihtuu 1. kesäkuuta

Ilmavoimien komentaja vaihtuu 1. kesäkuuta ...

Ilmavoimat osallistuu Luftförsvarsövning 22 -harjoitukseen Ruotsissa

FI SV Välj språk för huvudinnehållet EN Select main content language ...

Sotilasilmailumääräykset ja Sotilasilmailun viranomaisohjeet

Sotilasilmailumääräykset ja Sotilasilmailun viranomaisohjeet Määräykset ja ohjeet toimialoittain / Militära luftfartsföreskrifter och myndighetsdirektiv enligt ämnesområden   ...

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita. Sotilasilmailuviranomainen antaa...

Sotilasilmailutiedotteet

Sotilasilmailutiedotteet Militära luftfartsmeddelanden   Sotilasilmailutiedote SIO-Pe-Yl-002:n julkaisemisesta (PDF) 16.5.2022 Sotilasilmailutiedote SIM-He-Lt-021:n julkaisemisesta (PDF)...

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Siilinjärvellä ja Joroisissa

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Siilinjärvellä ja Joroisissa ...

KUMOTTU_SIO_Pe_Yl_002_13052022.pdf

Asiakirja

Kumottu SIO-Pe-Yl-002 Sotilasilmailuviranomaimaisen julkaisut

SOTILASILMAILUTIEDOTE_16052022.pdf

Asiakirja

Sotilasilmailutiedote 16.5.2022

SIO-Pe-Yl-002_13052022

Asiakirja

Sotilasilmailuviranomaisen jullkaisut

Hae sotilaskuljettajaksi banneri

Erikoiskurssit Hae sotilaskuljettajaksi 1.9. mennessä! Tähtäimessä mielenkiintoinen ja itsenäinen varusmiespalvelus ajoneuvojen...

Hae apumekaanikoksi banneri

Hae apumekaanikoksi 1.9. mennessä! Varusmiespalvelus apumekaanikkona sopii ilmailusta ja tekniikasta kiinnostuneille. Lue lisää

Etusivun artikkelit

Ilmavoimat osallistuu Luftförsvarsövning...

ILMASK etusivun nostot

Midnight Hawks ...