Hoppa till innehåll

Viestimies

Välkommen att göra din militärtjänst vid Luftkrigsskolan

Utbildningsbataljonen vid Luftkrigsskolan har som huvuduppgift att utbilda beväringar för manskap, underofficerskåren och officerskåren.

Målsättningen för Utbildningsbataljonens beväringsutbildning är att utbilda en krigsduglig trupp, som kan utföra den uppgift som den har fått under krävande förhållanden. Tyngdpunkten är lagd vid basomgivningen, men utbildning ges även för ledningssystemmiljön.

Utbildningsbataljonen består av staben samt fyra grundenheter, som är Signalteknikkompaniet, Flygteknikkompaniet, Flygvapnets underofficersskola och Flygvapnets reservofficersskola.

Utbildningsbataljonens huvudmålsättning är att ge beväringarna högklassig utbildning i en psykiskt och fysiskt trygg och säker inlärningsmiljö.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestetään...

ILMAV-valat-1-2022-etusivunosto-KARLSTO.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ilmasotakoulun saapumiserän 1/2022 sotilasvala- ja...

SATLSTO-varusmiehet-marssivat-564x328-202201.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 varusmiesten sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Satakunnan lennosto valatilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Saapumiserän 1/2022 alokkaiden sotilasvala ja...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">F19-muistotilaisuus Rovaniemellä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostama lentorykmentti...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmavoimien 104. vuosipäivä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Lue lisää: &lt;a...