Hoppa till innehåll

Viestimies

Välkommen att göra din militärtjänst vid Luftkrigsskolan

Utbildningsbataljonen vid Luftkrigsskolan har som huvuduppgift att utbilda beväringar för manskap, underofficerskåren och officerskåren.

Målsättningen för Utbildningsbataljonens beväringsutbildning är att utbilda en krigsduglig trupp, som kan utföra den uppgift som den har fått under krävande förhållanden. Tyngdpunkten är lagd vid basomgivningen, men utbildning ges även för ledningssystemmiljön.

Utbildningsbataljonen består av staben samt fyra grundenheter, som är Signalteknikkompaniet, Flygteknikkompaniet, Flygvapnets underofficersskola och Flygvapnets reservofficersskola.

Utbildningsbataljonens huvudmålsättning är att ge beväringarna högklassig utbildning i en psykiskt och fysiskt trygg och säker inlärningsmiljö.

Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuma Rovaniemen lentoasemalla 25.8.2022

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Mukana omaa toimintaansa ja kalustoaan esittelemässä ovat myös...

Ilmapuolustuksen suorituskyvyn kehittäminen RU

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra luftförsvarets kapacitet Att i förhållande till de internationella verksamhetsförutsättningarna upprätthålla trovärdigheten i Finlands luftförsvar är en...

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet förbättrar luftförsvarets prestationsförmåga Internationellt samarbete är en daglig beståndsdel i flygvapnets verksamhet. Målsättningen med samarbetet är att dela...

SVY etusivun päänosto

Myndighetsenheten för militär luftfart Övervakar och främjar den militära luftfartens...

Den militära luftfartsmyndighetens uppgifter

Den militära luftfartsmyndighetens uppgifter Uppgifterna av Myndighetsenheten för militär luftfart baserar sig på luftfartslagen (864/2014), lagen om försvarsmakten (551/2007), lagen om utredning...

MM Ilmailu-5-ottelu

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Tapahtumaan saapuu&amp;nbsp;ilmavoimien sotilasurheilijoita...

Etusivun päänosto (Hero) RU

Flygvapnet Flygvapnet övervakar Finlands territoriella integritet dygnet runt. ...

Satakunnan lennosto valatilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Valapäivä alkaa seppeleen laskulla. Lennoston komentaja eversti...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...