Hyppää sisältöön

Ilmavoimien esikunnan Hawk-muistomerkki

Ilmavoimien johtoesikunta

Tikkakoskella sijaitseva Ilmavoimien esikunta toimii ilmavoimien komentajan johtoesikuntana. Esikunta vastaa Suomen ilmapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana.

Ilmavoimien esikunta valmistelee komentajan käskemät koko ilmavoimia koskevat merkittävät asiat sekä jakaa tehtävien edellyttämät resurssit. Esikunnassa koordinoidaan ilmavoimien yhteistoiminta maavoimien, merivoimien, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa sekä ilmavoimien kansainvälistä yhteistyötä sotilaallisen maanpuolustuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Lisäksi esikunta vastaa alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen tehtävien (AKV/AKT) johtamisesta ja johtaa ilmapuolustuksen tilannekuvan muodostamista.

Ilmavoimien esikunnan organisaatio

Ilmavoimien esikuntaa johtaa esikuntapäällikkö prikaatikenraali Timo Herranen sijaisenaan Ilmavoimien operaatiopäällikkö.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, henkilöstö-, operatiivinen, suunnittelu, huolto- ja johtamisjärjestelmäosastot, lentoturvallisuusyksikkö, viestintäkeskus, oikeudellinen sektori ja ilmaoperaatiokeskus.

Ilmaoperaatiokeskus vastaa ilmapuolustuksen operatiivisesta johtamisesta

Ilmaoperaatiokeskus on esikuntapäällikön alainen osastotasoinen yksikkö, joka kuuluu hallinnollisesti ilmavoimien esikuntaan.

Ilmaoperaatiokeskus toimii Suomen ilmapuolustuksen ylimpänä johtokeskuksena ja vastaa muun muassa alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta (AKV/AKT) ilmatilan osalta.

Ilmavoimien komentaja vaihtuu 1. kesäkuuta

Ilmavoimat
Tiedote 19.5.2022 9.47

Upseereita uusiin tehtäviin Ilmavoimissa

Ilmavoimat
Tiedote 24.5.2022 13.04

Ilmavoimat 104 vuotta

Ilmavoimat
Tiedote 3.3.2022 13.02
 
´