Hyppää sisältöön

Sotilasilmailumääräykset ja Sotilasilmailun viranomaisohjeet

Määräykset ja ohjeet toimialoittain / Militära luftfartsföreskrifter och myndighetsdirektiv enligt ämnesområden

 

Määräysjärjestelmä / Allmänna föreskrifter

Ohjeet / Direktiv

SIO-Pe-Yl-002   Voimaantulopäivä 1.6.2022
Sotilasilmailuviranomaisen julkaisut
Den militära luftfartsmyndighetens publikationer 

SIO-Pe-Yl-008   Voimaantulopäivä 1.12.2021
Poikkeuksen hakeminen sotilasilmailuviranomaisen päätökseen tai voimassaolevaan sotilasilmailumääräykseen


Lentotoiminta / Flygverksamhet

Määräykset / Föreskrifter

SIM-To-Lv-012 Voimaantulopäivä 5.11.2020
Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelu

SIM-He-Lv-018  Voimaantulopäivä 1.5.2016
Sotilasilmailun TVJM -alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Krav på berhörighet hos driftspersonal inom SÖLM-området (området för spaning, övervakning, ledning och målgivning) inom militär luftfart 

SIM-To-Lnt-020 Voimaantulopäivä / Ikraftträdandedatum 1.12.2016
Lentotoiminnan yleiset turvallisuusvaatimukset ilma-alusten nousu- ja laskupaikoille
Allmänna säkerhetskrav för flygverksamhet på luftfartygens start- och landningsplatser 

SIM-To-Lv-025  Voimaantulopäivä 1.2.2018
Sotilasilmailun lentomenetelmäsuunnittelu
Planering av flygprocedurer för militär luftfart 

SIM-To-Lv-026   Voimaantulopäivä 2.2.2015
Sotilasilmailun ja sotilasilmailussa käytettävien TVJ-alan teknisten järjestelmien, laitteiden ja yksiköiden häirintä

SIM-To-Lnt-027   Voimaantulopäivä / Ikraftträdandedatum 11.9.2018
Vaatimukset Puolustusvoimien tilauksesta siviili-ilma-aluksella tehtävään lentotyöhön
Krav för bruksflyg med civilt luftfartyg som sker på beställning av försvarsmakten 

SIM-To-Lnt-037   Voimaantulopäivä 1.7.2019
Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaa sotilaslentokoulutusta koskevat vaatimukset
Krav beträffande militär flygutbildning som ges av någon annan än försvarsmakten 

 

Tukikohtatoiminta / Flygbasverksamhet

Määräykset / Föreskrifter

SIM-To-Tu-022   Voimaantulopäivä 1.8.2019
Sotilaslentopaikoille asetetut vaatimukset
Määräyksen liitteenä oleva sähköisesti tallennettava lomake:
Sotilaslentopaikan hyväksyntähakemus

 

Lentokelpoisuus / Luftvärdighet

Määräykset / Föreskrifter

SIM-Ma-Yl-013   Voimaantulopäivä / Ikraftträdandedatum 10.1.2011
Sotilasilmailussa käytettävien laskuvarjojen ja pelastautumisvarusteiden hyväksyntä ja ylläpito
Godkännande och underhåll av fallskärmar och räddningsutrustning som används inom militär luftfart 

SIM-Ma-Lt-014  Voimaantulopäivä 1.11.2017
Lentokelpoisuus- ja operointivaatimukset miehittämättömässä sotilasilmailussa

SIM-To-Lt-035  Voimaantulopäivä 1.4.2019
Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)

SIM-To-Lt-036  Voimaantulopäivä 1.4.2019
Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M)

Ohjeet / Direktiv

SIO-To-Lt-003   Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusrekisteri

SIO-Ma-Yl-004  Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusten tunnukset ja merkinnät

SIO-Ma-Lt-005   Voimaantulopäivä 3.2.2015 
Sotilasilma-aluksen lentokelpoisuusvaatimukset

 

Lentotekniset organisaatiot / Flygtekniska organisationer

Määräykset / Föreskrifter

SIM-To-Lt-001   Voimaantulopäivä / Ikraftträdandedatum 14.11.2007
Sotilasilmailun huoltotoimintavaatimukset
Krav på underhållsverksamhet inom militär luftfart 

Huom.  SVY:n Ilmoitus CR4469, 11.5.2021, "Määräajan jatkaminen". 
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö jatkaa SIM-He-Lt-031:ssä mainittuja siirtymäaikoja siten, että SIM-To-Lt-001:n mukaisesti hyväksyttyjen sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden on haettava tämän määräyksen mukaista hyväksyntää 1.6.2022 mennessä. Huolto-organisaatioiden tulee varmistaa, että huoltotodisteen antajilla ja tukihenkilöillä on 31.12.2022 mennessä SIM-He-Lt-030:n mukaisesti myönnetty kelpoisuustodistus. 

SIM-To-Lt-019    Voimaantulopäivä 19.12.2014
Vaatimukset sotilasilma-alusten tyyppivastuuorganisaatiolle

SIM-He-Lt-021  Voimaantulopäivä 1.1.2022
Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntaminen

SIM-To-Lt-029    Voimaantulopäivä 1.6.2020
Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle (FIN EMAR 147)
Krav på utbildningsorganisationer för underhållspersonal för militära luftfartyg (FIN EMAR 147)

SIM-He-Lt-030   Voimaantulopäivä 1.7.2021
Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuusvaatimukset (FIN EMAR 66)

SIM-To-Lt-031   Voimaantulopäivä 1.7.2021
Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)
Krav på underhållsorganisationer för militära luftfartyg (FIN EMAR 145)

SIM-To-Lt-034   Voimaantulopäivä 19.12.2014
Vaatimukset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastusorganisaatiolle

 

TVJ-ala / STRIL

Määräykset / Föreskrifter

SIM-He-Lv-002    Voimaantulopäivä / Ikraftträdandedatum 1.1.2009
Sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Krav på behörighet hos teknisk personal inom söl-området inom militär luftfart 

SIM-To-Lv-003    Voimaantulopäivä 15.11.2014
Sotilasilmailun TVJ-alan huoltotoimintavaatimukset

 

Lentoturvallisuus / Flygsäkerhet

Määräykset / Föreskrifter

SIM-Er-Yl-023    Voimaantulopäivä 5.9.2011
Vaatimukset lentoturvallisuuden hallintajärjestelmälle sotilasilmailussa

SIM-Er-Yl-016   Voimaantulopäivä 1.10.2017
Sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinta
Flygsäkerhetsutredning inom luftfart 

Ohjeet / Direktiv

SIO-Er-Yl-006   Voimaantulopäivä 1.10.2017
Toiminta sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnassa
Ohjeen liitteenä olevat sähköisesti tallennettavat lomakkeet:
Tutkintapöytäkirja
Kuulemispöytäkirja