Hyppää sisältöön

Sotilasilmailumääräykset ja Sotilasilmailun viranomaisohjeet

Määräykset ja ohjeet toimialoittain 

 

Määräysjärjestelmä

Ohjeet 

SIO-Pe-Yl-002  Voimaantulopäivä 1.6.2022
Sotilasilmailuviranomaisen julkaisut

 SIO-Pe-Yl-008  Voimaantulopäivä 1.12.2021
Poikkeuksen hakeminen sotilasilmailuviranomaisen päätökseen tai voimassaolevaan sotilasilmailumääräykseen 
 


Lentotoiminta 

Määräykset 

SIM-To-Lv-012  Voimaantulopäivä 5.11.2020
Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelu

SIM-He-Lv-018   Voimaantulopäivä 1.1.2024
Sotilasilmailun TVJM-alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset

SIM-To-Lnt-020  Voimaantulopäivä 1.12.2016
Lentotoiminnan yleiset turvallisuusvaatimukset ilma-alusten nousu- ja laskupaikoille

SIM-To-Lv-025  Voimaantulopäivä 3.11.2023
Sotilasilmailun lentomenetelmäsuunnittelu

SIM-To-Lv-026  Voimaantulopäivä 2.2.2015
Sotilasilmailun ja sotilasilmailussa käytettävien TVJ-alan teknisten järjestelmien, laitteiden ja yksiköiden häirintä

SIM-To-Lnt-027  Voimaantulopäivä  11.9.2018
Vaatimukset Puolustusvoimien tilauksesta siviili-ilma-aluksella tehtävään lentotyöhön

SIM-To-Lnt-037  Voimaantulopäivä 1.7.2019
Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaa sotilaslentokoulutusta koskevat vaatimukset

 

Tukikohtatoiminta 

Määräykset 

SIM-To-Tu-022  Voimaantulopäivä 1.8.2019
Sotilaslentopaikoille asetetut vaatimukset
Määräyksen liitteenä oleva sähköisesti tallennettava lomake:
Sotilaslentopaikan hyväksyntähakemus

 

Lentokelpoisuus 

Määräykset 

SIM-Ma-Yl-013  Voimaantulopäivä 10.1.2011
Sotilasilmailussa käytettävien laskuvarjojen ja pelastautumisvarusteiden hyväksyntä ja ylläpito

SIM-Ma-Lt-014  Voimaantulopäivä 1.11.2017
Lentokelpoisuus- ja operointivaatimukset miehittämättömässä sotilasilmailussa

SIM-To-Lt-035  Voimaantulopäivä 1.4.2023 
Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)

SIM-To-Lt-036  Voimaantulopäivä 1.4.2019
Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M)

Ohjeet 

SIO-To-Lt-003  Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusrekisteri

SIO-Ma-Yl-004  Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusten tunnukset ja merkinnät

SIO-Ma-Lt-005  Voimaantulopäivä 3.2.2015 
Sotilasilma-aluksen lentokelpoisuusvaatimukset

 

Lentotekniset organisaatiot 

Määräykset 

SIM-He-Lt-021  Voimaantulopäivä 1.1.2022
Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntaminen

SIM-To-Lt-029  Voimaantulopäivä 1.6.2020
Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle (FIN EMAR 147)

SIM-He-Lt-030  Voimaantulopäivä 1.7.2021
Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuusvaatimukset (FIN EMAR 66)

SIM-To-Lt-031  Voimaantulopäivä 1.7.2021
Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)

SIM-To-Lt-034  Voimaantulopäivä 19.12.2014
Vaatimukset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastusorganisaatiolle

 

TVJ-ala 

Määräykset 

SIM-He-Lv-002  Voimaantulopäivä 1.1.2024
Sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

SIM-To-Lv-003  Voimaantulopäivä 15.11.2014
Sotilasilmailun TVJ-alan huoltotoimintavaatimukset

SIM-To-Lv-024  Voimaantulopäivä 1.1.2024
Vaatimukset sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön koulutusorganisaatiolle

 

Lentoturvallisuus

Määräykset

SIM-Er-Yl-023  Voimaantulopäivä 5.9.2011
Vaatimukset lentoturvallisuuden hallintajärjestelmälle sotilasilmailussa

SIM-Er-Yl-016  Voimaantulopäivä 1.10.2017
Sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinta

Ohjeet 

SIO-Er-Yl-006  Voimaantulopäivä 1.10.2017
Toiminta sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnassa
Ohjeen liitteenä olevat sähköisesti tallennettavat lomakkeet:
Tutkintapöytäkirja
Kuulemispöytäkirja

 


 

 
´