Hoppa till innehåll

 

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

 

Myndighetsenheten för militär luftfart utger militära luftfartsföreskrifter, -direktiv och -meddelanden.

 

De föreskrifter, direktiv och meddelande, som är utgivna på svenska, är framhävda och länkade i tabellen invid.
 

Militära luftfartsföreskrifter

Identifiering Rubrik Ikraftträdande-datum 

SIM-To-lt-001

Krav på underhållsverksamhet inom militär luftfart

14.11.2007

SIM-He-Lv-002

Krav på behörighet hos teknisk personal inom SÖL-området inom militär luftfart

1.1.2009

SIM-To-Lv-003 Krav på underhållsverksamhet inom spanings-, övervaknings- och ledningsområdet (SÖL-området) inom militär luftfart 15.11.2014
 

SIM-To-Lv-012

Flygtrafikledningstjänst inom militär luftfart

5.11.2020

SIM-Ma-Yl-013

Godkännande och underhåll av fallskärmar och räddningsutrustning som används inom militär luftfart

10.01.2011

SIM-Ma-Lt-014
 
Luftvärdighets- och operativa krav i obemannad militär luftfart
 
1.11.2017
 

SIM-Er-Yl-016

Flygsäkerhetsutredning inom militär luftfart

1.10.2017

SIM-He-Lv-018

Krav på behörighet hos driftspersonal inom SÖLM-området (området för spaning, övervakning, ledning och målgivning) inom militär luftfart

1.5.2016

SIM-To-Lt-019
 
Krav på typansvarsorganisationen för militära luftfartyg 19.12.2014

SIM-To-Lnt-020

Allmänna säkerhetskrav för flygverksamhet på luftfartygens start- och landningsplatser

1.12.2016

SIM-He-Lt-021 Konvertering av behörigheter för underhållspersonal för militärt luftfartyg 1.1.2022
SIM-To-Tu-022 Krav på militära flygplatser 1.8.2019
SIM-Er-Yl-023 Krav på säkerhetshanteringssystemet inom militär luftfart 5.9.2011

SIM-To-Lv-025

Planering av flygprocedurer för militär luftfart

1.2.2018

SIM-To-Lv-026 Störning av tekniska system, anordningar och enheter för spaning, övervakning och ledning inom militär luftfart 2.2.2015

SIM-To-Lnt-027

Krav för bruksflyg med civilt luftfartyg som sker på beställning av försvarsmakten

11.9.2018

SIM-To-Lt-029

Krav på utbildningsorganisationer för underhållspersonal för militära luftfartyg (FIN EMAR 147)

1.6.2020

SIM-He-Lt-030

Behörighetskrav på underhållspersonal för militära luftfartyg (FIN EMAR 66)

1.7.2021

SIM-To-Lt-031

Krav på underhållsorganisationer för militära luftfartyg (FIN EMAR 145)

1.7.2021

SIM-To-Lt-034 Krav på organisationer som svarar för luftvärdighetsgranskningar av militära luftfartyg 19.12.2014

SIM-To-Lt-035

Certifiering av militära luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt konstruktions- och tillverkningsorganisationer

1.4.2019

SIM-To-Lt-036

Krav på fortsatt luftvärdighet

1.4.2019

SIM-To-Lnt-037

Krav beträffande militär flygutbildning som ges av någon annan än försvarsmakten

1.7.2019

 

Militära luftfartsdirektiv

Identifiering Rubrik Ikraftträdande-datum

  SIO-Pe-Yl-002

Den militära luftfartsmyndighetens publikationer

1.6.2022

SIO-To-Lt-003 Militärt luftfartygsregister 18.2.2010
SIO-Ma-Yl-004 Militära luftfartygs registreringsbeteckningar och märkningar 18.2.2010
SIO-Ma-Lt-005 Luftvärdighetskrav på militära luftfartyg 2.2.2015
SIO-Er-Yl-006 Riktlinjer för militära flygsäkerhetsutredningar 1.10.2017
SIO-Pe-Yl-008 Ansökan om undantag från den militära luftfartsmyndighetens beslut eller en gällande militär luftfartsföreskrift 1.12.2021

Militära luftfartsmeddelanden

5.1.2023

Militärt luftfartsmeddelande om publicering av blanketter anknutna till militära luftfartsföreskrifter och militära luftfartsdikrektiv  

16.5.2022

Militärt luftfartsmeddelande om publicering av SIO-Pe-Yl-002