Hoppa till innehåll

 

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

 

Myndighetsenheten för militär luftfart utger militära luftfartsföreskrifter, -direktiv och -meddelanden.

 

De föreskrifter, direktiv och meddelande, som är utgivna på svenska, är framhävda och länkade i tabellen invid.
 

Militära luftfartsföreskrifter

Identifiering Rubrik Ikraftträdande-datum 

SIM-He-Lv-002

Krav på behörighet hos teknisk personal inom SÖL-området inom militär luftfart

1.1.2009

SIM-To-Lv-003 Krav på underhållsverksamhet inom spanings-, övervaknings- och ledningsområdet (SÖL-området) inom militär luftfart 15.11.2014
 

SIM-To-Lv-012

Flygtrafikledningstjänst inom militär luftfart

5.11.2020

SIM-Ma-Yl-013

Godkännande och underhåll av fallskärmar och räddningsutrustning som används inom militär luftfart

10.01.2011

SIM-Ma-Lt-014
 
Luftvärdighets- och operativa krav i obemannad militär luftfart
 
1.11.2017
 

SIM-Er-Yl-016

Flygsäkerhetsutredning inom militär luftfart

1.10.2017

SIM-He-Lv-018

Krav på behörighet hos driftspersonal inom SÖLM-området (området för spaning, övervakning, ledning och målgivning) inom militär luftfart

1.5.2016

SIM-To-Lt-019
 
Krav på typansvarsorganisationen för militära luftfartyg 19.12.2014

SIM-To-Lnt-020

Allmänna säkerhetskrav för flygverksamhet på luftfartygens start- och landningsplatser

1.12.2016

SIM-He-Lt-021 Konvertering av behörigheter för underhållspersonal för militärt luftfartyg 1.1.2022
SIM-To-Tu-022 Krav på militära flygplatser 1.8.2019
SIM-Er-Yl-023 Krav på säkerhetshanteringssystemet inom militär luftfart 5.9.2011

SIM-To-Lv-025

Planering av flygprocedurer för militär luftfart

1.2.2018

SIM-To-Lv-026 Störning av tekniska system, anordningar och enheter för spaning, övervakning och ledning inom militär luftfart 2.2.2015

SIM-To-Lnt-027

Krav för bruksflyg med civilt luftfartyg som sker på beställning av försvarsmakten

11.9.2018

SIM-To-Lt-029

Krav på utbildningsorganisationer för underhållspersonal för militära luftfartyg (FIN EMAR 147)

1.6.2020

SIM-He-Lt-030

Behörighetskrav på underhållspersonal för militära luftfartyg (FIN EMAR 66)

1.7.2021

SIM-To-Lt-031

Krav på underhållsorganisationer för militära luftfartyg (FIN EMAR 145)

1.7.2021

SIM-To-Lt-034 Krav på organisationer som svarar för luftvärdighetsgranskningar av militära luftfartyg 19.12.2014

SIM-To-Lt-035

Certifiering av militära luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt konstruktions- och tillverkningsorganisationer

1.4.2023

SIM-To-Lt-036

Krav på fortsatt luftvärdighet

1.4.2019

SIM-To-Lnt-037

Krav beträffande militär flygutbildning som ges av någon annan än försvarsmakten

1.7.2019

 

Militära luftfartsdirektiv

Identifiering Rubrik Ikraftträdande-datum

  SIO-Pe-Yl-002

Den militära luftfartsmyndighetens publikationer

1.6.2022

SIO-To-Lt-003 Militärt luftfartygsregister 18.2.2010
SIO-Ma-Yl-004 Militära luftfartygs registreringsbeteckningar och märkningar 18.2.2010
SIO-Ma-Lt-005 Luftvärdighetskrav på militära luftfartyg 2.2.2015
SIO-Er-Yl-006 Riktlinjer för militära flygsäkerhetsutredningar 1.10.2017
SIO-Pe-Yl-008 Ansökan om undantag från ett beslut av den militära  luftfartsmyndigheten eller en gällande militär luftfartsföreskrift 1.12.2021

Militära luftfartsmeddelanden

22.8.2023

Militärt luftfartsmeddelande om upphävandet av SIM-To-Lt-019

1.3.2023

Militärt luftfartsmeddelande om publicering av SIM-To-Lt-035

5.1.2023

Militärt luftfartsmeddelande om publicering av blanketter anknutna till militära luftfartsföreskrifter och militära luftfartsdirektiv

16.5.2022

Militärt luftfartsmeddelande om publicering av SIO-Pe-Yl-002

 

 

´