Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy

I vår roll som militär luftfartsmyndighet förstår vi betydelsen av högklassigt arbete i befrämjandet av militär luftfartssäkerhet, vår viktigaste uppgift.

Med hjälp av en verksamhetsmodell, som är baserad på processtyrning, uppnår vi kraven och förväntningarna, som ställs genom lagar och förskrifter samt av kunder och samarbetspartnerna.

Kvalitetspolicyn garanterar att våra viktigaste principer och värden, dvs. opartiskhet, ansvarighet, yrkesskicklighet och säkerhet, avspeglas i all vår verksamhet.
 
Viktiga principer vid implementeringen av kvalitetspolicyn är: 
•    ledningens engagemang i kvalitetsutvecklingen
•    utvecklingsinriktad verksamhet inom hela enheten
•    samarbete mellan sektorerna
•    upprättande och standardisering av en flexibel och enhetlig praxis
•    fokusering på flygsäkerhet i all verksamhet.

Med hjälp av vårt kvalitetsstyrningssystem säkerställer vi att uppgifterna blir genomförda och målen nås samt att verksamheten utvecklas på alla nivåer. Tillräckligheten och ändamålsenligheten av kvalitetspolicyn granskas årligen av enhetens ledning.

Var och en av oss ansvarar för självutveckling och arbetets kvalitet. Livslångt lärande och väl utfört arbete är våra mål på alla nivåer av vår verksamhet.
 

´