17.08.2020–27.09.2020

Kyläjärvi, Sodankylä

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Kyläjärven am-puma-alueella 17.08.2020 - 27.09.2020 kaikkina vuoro-kauden aikoina.

Vaarallinen alue on koko Kyläjärven ampuma-alue, alueen rajana lännessä ovat Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselän ja Paksuselän länsiosat, pohjoisessa Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, idässä Suonivaarankuusikko ja etelässä Oinaslehto sekä Pittiovaaran eteläosa.

Ampuva joukko-osasto on Jääkäriprikaati.

Lisätietoja p. 0299 452 703 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 250 .

youtube

instagram