Två Hornetplan till USA för integrering av markmålsvapen

Flygvapnet 4.4.2016 9.58
Pressmeddelande

Flygvapnets projekt med skapa markmålskapacitet för Hornetjaktplanen med många funktioner har nu framskridit så att det är dags att integrera de nya vapnen i flygplanen. I mitten av april kommer flygvapnet att skicka två Hornetplan till USA där tester och provflygningar kommer att genomföras för att testa markmålsrobotarnas (JASSM) prestationsförmåga och tekniska funktioner.

Hornet-monitoimihävittäjäpari

Statsrådet befullmäktigade, utgående från undersökningen om försvarsmaktens slagförmåga från 2004, flygvapnet att för Boeing F/A-18 Hornet C/D -jaktplanen med många funktioner skapa markmålskapacitet som stöder alla försvarsgrenars stridsförmåga. På basen av de slutsatser som presenteras i undersökningen om slagförmåga beslöt försvarsmakten att förstärka Hornetplanens markmålskapacitet med nya precisionsvapen: styrbara precisionsbomber med kort räckvidd (JDAM), markmålsvapen med medellång räckvidd (JSOW) samt markmålsrobotar med lång räckvidd (JASSM).

De installations- och ombyggnadsarbeten samt programuppdateringar som den nya beväpningen förutsätter inleddes vid Patria Aviations enhet i Jämsä år 2012 som en del av Hornetplanens andra uppgradering av livslängden (Mid-Life Upgrade 2). De installeringsarbeten som görs i flygvapnets alla 62 Hornetplan har framskridit tidtabellsenligt och det är meningen att det sista planet skall rulla av uppgraderingens produktionslinje i slutet av 2016.

Medan installationsarbetena har pågått har flygvapnet inom ramen för det integrationsarbete som genomfördes i Finland och som avslutades sommaren 2015, genom tester och provflygningar konstaterat att de styrbara precisionsbomberna med kort räckvidd (JDAM) och markmålsvapnen med medellång räckvidd (JSOW) är säkra och fungerar som de ska.
Av praktiska skäl kan integrationsarbetet för markmålsrobotarna med lång räckvidd (JASSM) bara utföras i vapnens tillverkningsland USA.

Flygvapnets provflygavdelning som består av drygt tio personer, stöder sig i USA på flygbasen China Lake som hör till amerikanska marinens enhet som ansvarar för forskning och utveckling av flygplansvapen, Naval Air Weapons Station.

Avdelningen utför i China Lake i Kalifornien test och provflygningar för att säkerställa att markmålsrobotarna (JASSM) fungerar i de finska Hornetplanen och att vapnet är kompatibelt med planets programvara och system. Flygvapnets avdelning kommer att bedriva verksamhet i USA fram till september 2017.

Flygvapnets Hornetplan har från början av 2016 uppnått en begränsad operativ markmålskapacitet och förväntas uppnå fullständig markmålskapacitet under 2018.

Tilläggsuppgifter: Flygvapnets planeringschef, överstelöjtnant, Timo Herranen, tfn 0299 800 (växel)