Hoppa till innehåll

Ohjaaja kiipeää kaksipaikkaiseen Hornet-hävittäjään tikkaita pitkin.

Vår uppgift är att övervaka och bevaka Finlands luftrum 

Karelens flygflottilj har som huvuduppgift under normalförhållanden att övervaka och bevaka Finlands luftrum. Med hjälp av moderna radar- och ledningssystem skapar vi luftlägesbild i realtid och identifierar mål som flyger i vårt luftrum. Vid behov skickar vi ett F/A-18 Hornet-multirolljaktplan för att identifiera målet.

Karelens flygflottilj är belägen i Siilinjärvi kommun, nära Kuopio flygplats ca 20 km norr om Kuopio.  Flygflottiljen sysselsätter ca 500 avlönade anställda och ca 250 värnpliktiga fullgör sin beväringstjänst vid flygflottiljen.

Lumipukuinen varusmies tähtää kertasingolla ryhmänjohtajan opastaessa vieressä. Taustalla on muita varusmiehiä opettelemassa singon käyttöä.

Utbildningen av beväringar och reservister samt utbildningen av vår egen personal är våra viktiga huvuduppgifter. Motiverande utbildning ger oss kompetent och yrkeskunnig personal, beväringar och reservister för såväl fredstida som krigstida uppgifter.

Vi ger handräckning till andra myndigheter. Vi upprätthåller beredskapen att till exempel leta efter försvunna personer eller röja sprängämnen.

Internationellt samarbete är också en del av verksamheten i Karelens flygflottilj. Vi deltar årligen i internationella flygövningar som ingår i övningsplanen.

Organisationen av Karelens flygflottilj

 • Staben
 • 7. Huvudledningscentralen
 • Jaktflygdivision 31
 • Flygteknikdivisionen
 • Signalteknikcentralen
 • Underhållscentralen
 • Skyddsenheten där beväringarna utbildas 

Jaktflygdivision 31 är alltid redo

Jaktflygdivision 31 svarar för beredskapen till igenkänningsflygningar i Södra Finland i samarbete med 5. och 7. Huvudledningscentraler. Detta betyder att jaktflygdivisionen har beredskap att snabbt sända ett beväpnat Hornet-jaktplan för bevakningsuppgifter, igenkänningsuppgifter eller vid behov vidta åtgärder för att skydda integriteten av vårt luftrum. Beredskapen upprätthålls dygnet runt 365 dagar om året.

Hornet- multirolljaktplan svänger bort och avfyrar samtidigt fem facklor som hör till planets egenskyddsystem och som lämnar vita plymer av rök efter sig.

Förutom övervakandet och bevakandet av den territoriella integriteten utbildar jaktflygdivisionen sina egna stridspiloter för normala och undantagsförhållanden. Stridspiloternas skolflygningar är den synligaste och ljudligaste delen av divisionens dagliga verksamhet. Skolflygningsverksamheten äger rum främst under dagtid men under höst- och vintermånaderna övar man även mörkerflygning. En pilot som skolats till stridspilot känner till verksamhetsområdets förhållanden och närområdets andra aktörer.

Divisionens dagliga flygverksamhet äger vanligen rum under tjänstetiden. Då kan jetplanen ses och höras i skyn över Savolax, Karelen, Kajanaland och Österbotten.

Hornet- multirolljaktplan startar från landsvägsbas. Vattenånga sprutar upp ur vingens rot när planet ökar motorstyrka.

Divisionen deltar i flygutbildningsevenemang och militära övningar även utanför hemmabasen. Divisionen samarbetar aktivt med andra jaktflygdivisioner i Finland samt med utländska enheter och deltar i internationella övningar och utbildningsevenemang som bestämts av Flygstaben.

Jaktflygdivision 31 består av fyra flyggrupper

 • divisionsstab,
 • 1:a jaktflyggrupp,
 • 2:a jaktflyggrupp och
 • 3:e jaktflyggrupp.
   

Flygteknikdivisionen möjliggör flygverksamheten

Flygteknikdivisionens uppgift är att underhålla och reparera flygmaterielen så att Jaktflygdivision 31 kan genomföra sina uppgifter i alla situationer, året runt, i hela Finland. Flygteknikdivisionen ansvarar för alla stödfunktioner som flygverksamheten kräver, som till exempel flygbränsle, reservdelar, experttjänster och markutrustning.

Tre hjälpmekaniker lyfter en värmesökande AIM-9X jaktrobot till avfyringsanordningen vid Hornet-planets vingspets.

Utöver sin vanliga verksamhet utbildar Flygteknikdivisionen hjälpmekaniker, luftstridsvapenmän och militärförare som fullgör sin beväringstjänst. Flygteknikdivisionen är en av militär luftfartsmyndighet godkänd underhållsorganisation, vilket betyder att vår verksamhet är noggrant definierad och anvisad. Flygsäkerheten syns i all vår verksamhet. Vi vill vara effektiva och följa höga kvalitetsstandarder. För att kunna klara av vår uppgift, utvecklar vi vår verksamhet samt personalens kunnande kontinuerligt.

Räknat på antalet personal är Flygteknikdivisionen den största truppenheten inom flygvapnet. De flesta av Flygteknikdivisionens 168 anställda är soldater, men det finns även civila anställda ibland oss. Vi söker hela tiden nya anställda. De flesta av våra arbetsuppgifter anknyter till flygplansunderhåll och därför förbättrar flygteknisk utbildning på andra stadiet möjligheten att bli vald, på samma sätt som beväringstjänst i flygtekniska uppgifter. Vi behöver dock även kunnigt folk inom andra områden, så som kombinationsfordonsförare, markutrustningsmekaniker och lagerarbetare.

Lediga platser kan ses på webbplatsen valtiolle.fi.

´