Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Flygstaben
PB 30
41161 TIKKAKOSKI

Komentotie 250, Kuikka

Tfn 0299 800 (växel)

[email protected]
[email protected]

Flygvapnets ledning

  • Kommendören för flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen
  • Kommendörens sekreterare Sirpa Karjalainen
  • Stabschefen för flygvapnet brigadgeneral Jari Mikkonen
  • Stabschefens sekreterare Heidi Perkiö

Flygvapnets kommunikationscenter

  • Informationschef Joni Malkamäki, telefon 0299 291130
  • Informatör Suvi Sunnarborg, telefon 0299 291136
  • Informatör Tuomas Saavalainen, telefon 0299 291135
  • Planerare Tuulia Kujanpää, telefon 0299 291133

E-postadresserna följer modellen fö[email protected]