Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Flygstaben
PB 30
41161 TIKKAKOSKI

Komentotie 250, Kuikka

Tfn 0299 800 (växel)

E-post [email protected]
 

Flygvapnets ledning

  • Kommendören för flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen
  • Kommendörens sekreterare Anja Orho
  • Stabschefen för flygvapnet brigadgeneral Juha-Pekka Keränen
  • Stabschefens sekreterare Heidi Perkiö

Flygvapnets kommunikationscenter

  • Informationschef Joni Malkamäki
  • Informatör Suvi Sunnarborg
  • Informatör Tuomas Saavalainen
  • Planerare Tuulia Kujanpää

E-postadresserna följer modellen fö[email protected]