Hoppa till innehåll

Ilmavoimien Boeing F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä
Flygvapnets viktigaste uppgift är att övervaka och trygga den territoriella integriteten i Finlands luftrum. Försvarsgrenens viktigaste materiel utgörs av multifunktionella F/A-18 Hornet-jaktplan.

Flygvapnet ansvarar för Finlands luftförsvar

Flygvapnet ansvarar för luftförsvaret och luftoperationer. Dessutom stöder Flygvapnet andra myndigheter och utför krishanteringsuppdrag.

Flygvapnet övervakar och tryggar Finlands territoriella integritet dygnet runt. Den lägesbild över Finlands territorium och övriga områden, som skapas med hjälp av luftbevakningsradare och andra sensorer skapar förutsättningar för att trygga den territoriella integriteten.

Genom aktiva, riksomfattande åtgärder för att trygga den territoriella integriteten demonstrerar vi Finlands vilja och förmåga att övervaka och trygga sitt luftrum. Vi tryggar den territoriella integriteten i huvudsak med Flygvapnets multifunktionella F/A-18 Hornet-jaktplan som står i beredskap på baser runt om i landet. Om ett oidentifierat objekt upptäcks i Finlands luftrum eller dess närhet kan ett jaktplan skickas ut för att identifiera objektet och vid behov tvinga det att vända bort.

Under kristid är Flygvapnets viktigaste uppgifter jaktförsvar och att leda eldanvändningen vid alla försvarsgrenars luftförsvar. Flygvapnet skyddar samhällets vitala objekt och funktioner mot angrepp från luften och möjliggör de andra försvarsgrenarnas strider genom att avvärja lufthotet mot dem. Flygvapnet stöder även deras strider genom markmålsverkan. Under normala förhållanden utgår flygverksamheten i regel från huvudbaserna. Som en del av beredskapen under fredstid och kristid kan flygplanen spridas ut till landsvägsbaser och övriga flygplatser.

Flygvapnet deltar även i handräckningsuppdrag som ålagts försvarsmakten. Dessutom deltar Flygvapnet i internationell krishanteringsverksamhet och utvecklar sin internationella kompatibilitet.

Som kommendör för Flygvapnet verkar generalmajor Juha-Pekka Keränen (Curriculum Vitae).

Omkring 2 000 militär- och civilpersoner arbetar vid Flygvapnet. Varje år utbildar vi ungefär 1 300 beväringar.

´