Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Flygvapnet

Flygvapnets fem truppförband

Till flygvapnets organisation hör Flygstaben, försvarsgrensskolan Luftkrigsskolan samt Lapplands, Karelens och Satakunta flygflottiljer där tyngdpunkten ligger på den operativa verksamheten.

Flygstaben

Flygstaben finns i Tikkakoski och har som sin viktigaste uppgift att fungera som ledningsstab för kommendören för flygvapnet och sköta myndighetsuppgifter. Stabens verksamhet leds av stabschefen.

Luftkrigsskolan

Luftkrigsskolan finns vid Jyväskylä garnison i Tikkakoski. Skolan ansvarar för officersutbildningens gemensamma studiehelheter, fort- och vidareutbildning för personalen samt beväringsutbildningen.

Lapplands flygflottilj, Karelens flygflottilj och Satakunta flygflottilj

Lapplands, Karelens och Satakunta flygflottiljer som finns i Rovaniemi, Siilinjärvi och Birkala fokuserar på den operativa verksamheten. Flygflottiljernas uppgift är att övervaka och bevaka Finlands luftrum och territoriella integritet 24 timmar i dygnet. Flygflottiljerna utbildar också beväringar.