Hoppa till innehåll

Flygvapnets fem truppförband

Till flygvapnets organisation hör Flygstaben, försvarsgrensskolan Luftkrigsskolan samt Lapplands, Karelens och Satakunta flygflottiljer där tyngdpunkten ligger på den operativa verksamheten.

Flygstaben

Flygstaben finns i Tikkakoski och har som sin viktigaste uppgift att fungera som ledningsstab för kommendören för flygvapnet och sköta myndighetsuppgifter. Stabens verksamhet leds av stabschefen.

Luftkrigsskolan

Luftkrigsskolan finns vid Jyväskylä garnison i Tikkakoski. Skolan ansvarar för officersutbildningens gemensamma studiehelheter, fort- och vidareutbildning för personalen samt beväringsutbildningen.

Lapplands flygflottilj, Karelens flygflottilj och Satakunta flygflottilj

Lapplands, Karelens och Satakunta flygflottiljer som finns i Rovaniemi, Siilinjärvi och Birkala fokuserar på den operativa verksamheten. Flygflottiljernas uppgift är att övervaka och bevaka Finlands luftrum och territoriella integritet 24 timmar i dygnet. Flygflottiljerna utbildar också beväringar.

´