Hoppa till innehåll

Luftförsvarslära till lands och i luften

Luftkrigsskolan är flygvapnets försvarsgrensskola och en militär läroinrättning på högskolenivå. Vi utbildar personal, reservister och beväringar för uppgifter inom flygvapnet och luftförsvaret.

Den omfattande utbildningsuppgiften, som täcker nästan alla delområden inom flygvapnets verksamhet, genomför vi i nya utrymmen som lämpar sig utmärkt för våra uppgifter. Till verksamhetsprinciperna för personalen som svarar för utbildningen och för organisationen hör fortsatt utveckling, med vilken vi svarar på utmaningarna i verksamhetsmiljön som är i ständig förändring. Vi deltar starkt i ibruktagandet av nya verksamhetssätt och teknologier, och vi har ett nära samarbete med områdets forskarsamhälle och läroinrättningar.

Av vår dagliga verksamhet är flygningarna den synligaste delen utåt. Vår flygutbildning genomförs med Hawk-jetskolflygplan och Grob-skolflygplan. I vår specialutbildning ingår förutom flygutbildning även utbildning inom luftvärn, flygteknik, signalteknik, luftbevakning, stridsledning, basverksamhet och skydd samt militärförarutbildning. Största delen av dessa delområden inom utbildning ges också som specialiseringsalternativ inom beväringsutbildningen.

Flygvapnets musikkår, som hör till Luftkrigsskolan, är en modern, innovativ och anpassningsbar försvarsgrensmusikkår. Dess musik följer tidsbilden i förändring och lever i det omgivande samhället. Med sin produktion och verksamhet svarar musikkåren mot vår dynamiska försvarsgrens behov och upprätthåller för sin del flygvapnets ärorika traditioner.

 

´