Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter


Lapplands flygflottilj
PB 22
96101 ROVANIEMI

Varumottagning
Poroportintie 49

Staben
Louhikkotie

Telefon
0299 800 (växel)

Registratorskontoret
Lapplands flygflottilj
PB 22
96101 ROVANIEMI
[email protected]

Adress för kundtjänst
[email protected]


Post till beväringarna:
Mottagarens namn
TKKK (Baskompaniet)/Jägarbrigaden
PB 22
96101 ROVANIEMI


Ledningen för Lapplands flygflottilj:

Kommendören för Lapplands flygflottilj
Överste Saku Joukas

Stabschef för Lapplands flygflottilj
Överstelöjtnant Petteri Puusa

Ledningens sekreterare
Sekreterare Paula Valolahti

Kommunikation
Informationssekreterare Anne Torvinen

 

´