Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Staben
Parolantie 6
41160 TIKKAKOSKI
Telefon +358 299 800 (växel)

Registratorskontor Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI
[email protected]

Kundtjänstadress
[email protected]

Post till beväringarna
Mottagarens namn
Luftkrigsskolan/enhet
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Luftkrigsskolans ledning

Chef för Luftkrigsskolan  
Överste Henrik Elo

Biträdande chef för Luftkrigsskolan
Överstelöjtnant Kai Naumanen

Ledningens sekreterare
Sekreterare Anja Orho

Kommunikation
Informationssekreterare Virpi Ruotsalainen