Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Staben
Viestitie 50
41160 TIKKAKOSKI

Telefon +358 299 800 (växel)

Registratorskontor Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI
[email protected]

Kundtjänstadress
[email protected]

Post till beväringarna
Mottagarens namn
Luftkrigsskolan/enhet
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Luftkrigsskolans ledning

Chef för Luftkrigsskolan  
Överste Vesa Mäntylä

Biträdande chef för Luftkrigsskolan
Överstelöjtnant Sami Nenonen

Ledningens sekreterare
Sekreterare Mari Turtinen

Kommunikation
Informationssekreterare Virpi Ruotsalainen

´