Hoppa till innehåll

Vi skyddar norra och hela Finland

Lapplands flygflottilj övervakar och bevakar Finlands och dess närområdens luftrum dygnet runt.

Lapplands flygflottilj leds av kommendören för flygflottiljen, överste Tuukka Karjalainen.

Flygflottiljen sysselsätter ungefär 430 personer. Av dem är ungefär 350 militärer och ungefär 80 civila. Flygflottiljens huvudbas finns i Rovaniemi. Verksamhetsställen och personal finns även på andra ställen i Lappland och Norra Österbotten.

Högklassig materiel och yrkesskicklighet

Lapplands flygflottiljs huvudmateriel utgörs av F/A-18 Hornet-jaktplan. Hornetplanen har nyligen uppdaterats för att motsvara dagens krav och är för närvarande på toppen av sin prestationsförmåga. Även flygflottiljens luftbevakningsradar har förnyats och moderniserats, så nu representerar "verktygen" i Lapplands flyflottilj den senaste tekniken.

Luftlägesbilden ger grunder för luftförsvaret

Luftbevakningen är luftförsvarets mest centrala uppgift i fredstid. Luftbevakningen vid Lapplands flygflottilj leds av 5. Huvudledningscentralen.

Huvudledningscentralen har radarstationer som finns på olika håll inom flygflottiljens luftförsvarsområde. Med hjälp av information som olika sensorer producerar skapar man en luftlägesbild i realtid, som ger grunderna för luftförsvaret.

Identifieringsflygning vid behov

Mål som flyger i eller närmar sig vårt luftrum identifieras i samarbete med militär- och civilmyndigheter. Om det inte finns uppgifter om målets färdplan, och om målet inte kan identifieras, beordrar huvudledningscentralen ett identifieringsplan, dvs. ett Hornetplan att lyfta.

Jaktflygdivisionen har beredskap att snabbt sända ett beväpnat Hornet-jaktplan för bevakningsuppgifter i luftrummet under alla tider på dygnet, varje dag året om. Vid behov avvärjs den som kränker vårt luftrum med maktmedel.

Pilotutbildningen i huvudroll

En mer synlig och ljudlig uppgift än beredskapsuppgiften är utbildningen av piloter för divisionens uppgifter under fredstid och undantagsförhållanden.

Jaktflygdivision 11:s dagliga flygningar sker i regel under tjänstetid, då jaktplan kan observeras på himlen i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.

Man strävar efter att styra flygningarna till glesbebyggda områden för att undvika bullerstörningar. I närheten av flygplatserna använder man flygmetoder som minskar buller alltid då det är möjligt.

Samarbete runt om i Finland och över gränserna

Förutom den dagliga övningsverksamheten deltar flygflottiljens personal årligen i flera flygutbildningar och krigsövningar. Man samarbetar aktivt med de andra truppförbanden inom flygvapnet samt med utländska enheter.

Flygflottiljen övar tillsammans med svenska och norska flygvapnet nästan varje vecka. Samarbetet med flygflottiljerna i Sverige och Norge är ett kostnadseffektivt sätt att ordna mångsidiga luftstridsövningar utgående från hembaserna.

Lapplands flygflottilj deltar årligen även i stora internationella övningar. I de internationella övningarna har divisionen möjlighet att mäta sitt kunnande i jämförelse med andra länder och därigenom utveckla sin verksamhet.

´