Hoppa till innehåll

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 23

Flygövningen Arctic Challenge Excercise (ACE) arrangeras under perioden 29.5. - 9.6. ACE 23 är en av årets största flygövningar i Europa.

En finsk F/A-18 och två tyska Eurofighter-plan.

Huvudansvaret för Arctic Challenge Exercise (ACE) som sedan 2013 arrangerats vartannat år ligger i år hos finska flygvapnet, som planerar och leder verkställandet av övningen. 

Kommendören för övningen är finska flygvapnets operationschef överste Henrik Elo. Som biträdande kommendörer för övningen fungerar överste Carl-Fredrik Edström från svenska flygvapnet och överste Andreas Johansen från norska flygvapnet.

Ca 3000 soldater och 150 flygplan från 14 länders försvarsmakter deltar i den multinationella övningen som leds av Finland, Sverige och Norge. Förutom värdländerna deltar Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Italien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Danmark, Schweiz, Tjeckien och USA samt NATO med AWACS radar- och stridledningsplan. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan. 

Under övningsveckorna kommer man att måndag till fredag flyga två övningspass per dag, mellan klockan 9 och 18 finsk tid (mellan 8 och 17 norsk och svensk tid). De baser som används under övningen är Birkala och Rovaniemi i Finland, Luleå i Sverige och Örland i Norge. Övningens flygverksamhet kommer att pågå först och främst i norra delarna av Finland, Norge och Sverige.

Övningen är en del av NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge, Sverige och Danmark. Flygvapnen i de fyra länderna flyger regelbundet gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar. Detta koncept för kostnadseffektiva samövningar kan tillämpas också på stora flygövningar.

Läs mer: Kring 150 luftfartyg deltar flygövningen ACE 23

 

´