Myndighetsenheten för militär luftfart
PB 30
41161  TIKKAKOSKI

Telefon +358 299 800 (växel)
Fax +358 299 291 929

E-post
[email protected]