Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Satakunta flygflottilj
PB 1000 33961 Birkala

Varuskunnantie 274
33960 Birkala

Tfn 0299 800 (växel)

E-post
[email protected] (kundtjänst)
[email protected]

Ledningen för Satakunta flygflottilj

  • Kommendör överste Markus Leivo
  • Stabschef överstelöjtnant Petri Landkammer
  • Ledningens sekreterare Karita Bäckström
  • Informationssekreterare Tiina Koivisto

E-postadresserna följer modellen fö[email protected]

Post till beväringarna:

Förnamn Efternamn
Satakunta flygflottilj
Skyddskompaniet PB 1000
33961 BIRKALA

´