Hoppa till innehåll

Som beväring vid Lapplands flygflottilj

Du kan bli beväring vid Lapplands flygflottilj genom att söka till specialutbildning.

Alla specialutbildningar inleds vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski, där man ger grundutbildning och delvis även specialutbildning. Från Tikkakoski överförs beväringarna till flygflottiljerna för att lära sig färdigheter i enlighet med specialutbildningen i en autentisk basomgivning.

Beväringarna vid Lapplands flygflottilj utbildas i Rovaniemi. Beväringarna är administrativt underställda Jägarbrigaden. För utbildningen svarar dock Lapplands flygflottilj i samarbete med Jägarbrigaden och Luftkrigsskolan.

Specialutbildningsområdena vid Lapplands flygflottilj:
• Ledningscentral/stridsledningsunderofficer 347 dygn
• Hjälpmekaniker 347 dygn
• Militärförare 347 dygn
• Luftstridsvapenman 165 dygn

´