31.05.2019–02.06.2019

Makilo/Rönnskär, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Makilo/Rönnskär 31.5. - 2.6.2019 mellan 00:00 - 24:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

youtube

instagram