14.09.2019–15.09.2019

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Obbnäs på följande tider 14.09. - 15.09.2019 klockan 07:00 - 22:00.

Det farliga området är 4 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns är Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 205.

youtube

instagram