31.05.2019–02.06.2019

Makilo/Rönnskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen i Makilo/Rönnskär 31.5.–2.6.2019 dagligen mellan kl. 06:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Rönnskär - Hermanskär - Järvö och högra gräns är Rönnskär - Sommarö - Bågaskär.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

youtube

instagram