25.09.2019–26.09.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örös skjutområde 25.-26.09.2019 mellan 08:00–20:00

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 41 km (22NM) på lin-jen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 52 km (28NM) på linjen Vänö - Fästorna. Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 450 / 0299 316 452 och sjöfartens VHF kanal 16.

youtube

instagram