Hoppa till innehåll

Försvarsmakten ansvarar för de militära hedersbetygelserna i samband med president Ahtisaaris begravning

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.11.2023 15.25
Pressmeddelande
Kuvituskuva jossa on presidentti Martti Ahtisaari ja tämän elinvuodet 1937–2023. Kuvan oikeassa reunassa myös heraldisia ruusuja koristeina.

President Martti Oiva Kalevi Ahtisaari begravs fredagen den 10 november 2023. Försvarsmakten ansvarar för de militära hedersbetygelserna i samband med statsbegravningen för sin ansedda tidigare överbefälhavare.

Från Försvarsmaktens sida deltar ett hederskompani från Armén, en hedersavdelning från Försvarsmakten och Gardets musikkår i hedersuppgifterna under begravningsdagen. 

För de militära arrangemangen och hedersbetygelserna i samband med begravningen svarar chefen för Helsingfors garnison och kommendören för Gardesjägarregementet, överste Matti Honko. Sammanlagt deltar cirka 800 soldater i de militära hedersbetygelserna och de övriga arrangemangen under begravningsdagen, och av dem är över hundra kadetter. 

Jordfästning i Helsingfors domkyrka 

President Ahtisaaris begravning börjar med jordfästning i Helsingfors domkyrka klockan 13. I kyrkan bärs kistan av i tjänst varande generaler och amiraler. Framför kistan går kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen och chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara. Hedersvakten invid kistan består av i tjänst varande överstar och kommodorer, och i fanvakten ingår soldater från olika personalgrupper vid Huvudstaben. Som kyrkoofficer fungerar överste Vesa Laitonen, som assisteras av major Maria Hokkanen. 

Hedersbetygelser framför domkyrkan och i sorgetåget

För hedersbetygelserna framför domkyrkan svarar det hederskompani från Armén som Gardesjägarregementet utställt och Gardets musikkår. Hederskompaniet leds av kapten Jukka Saarela, Gardets musikkår leds av Försvarsmaktens överkapellmästare, musiköverstelöjtnant Pasi-Heikki Mikkola.

Sorgetåget startar från domkyrkan efter jordfästningen. Det följer rutten Unionsgatan, Alexandersgatan, Mariagatan (passerar högvakten), Norra Esplanaden, Unionsgatan, Alexandersgatan, Mannerheimvägen, Arkadiagatan, Norra Järnvägsgatan, Mechelingatan via porten till gamla kapellet på Sandudds begravningsplats och genom begravningsplatsen till det nya kapellet. Medborgarna är välkomna att följa med sorgetåget längs dess rutt. 

Sorgetåget och hedersavdelningen stannar upp och håller en 60 sekunder lång tyst stund framför presidentens slott, varefter hedersavdelningen, en signalist och en trumgrupp avger militära hedersbetygelser. Hedersavdelningen består av soldater från Armén, Marinen och Flygvapnet. Hedersavdelningen bär den tretungade statsflaggan, och avdelningen leds av kapten Jani Lindholm.  

Kadetter från Försvarshögskolan bildar en hedersspaljé längs Norra Esplanaden.

Gravsättning på Sandudds begravningsplats 

President Ahtisaari begravs inom ett område på Sandudds begravningsplats där även presidenterna Mauno Koivistos, Urho Kekkonens och Risto Rytis gravar ligger.  Som kistbärare på begravningsplatsen fungerar förutom president Ahtisaaris son Marko Ahtisaari tidigare adjutanter hos president Ahtisaari. Framför de valvbågar som leder till Sandudds begravningsplats bildar fredsbevararveteraner och kadetter en hedersspaljé för sorgetåget.

För hedersbetygelserna på Sandudds begravningsplats svarar det hederskompani som utställts av Gardesjägarregementet och Gardets musikkår.

Då begravningsföljet avlägsnat sig utställer Försvarsmakten en hedersvakt vid presidentens grav fram till klockan 22.

President Ahtisaaris utmärkelsetecken 

President Martti Ahtisaari var en internationellt ansedd statsman och mottagare av Nobels fredspris som arbetade för en bättre värld och för Finlands bästa. Som republikens president var han stormästare för Frihetskorsets, Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons orden. De högsta inhemska utmärkelsetecknen som förlänats Ahtisaari är under jordfästningen placerade vid kistans fotända.

´