Hoppa till innehåll

Försvarsmakten ber personal och beväringar respons om ”bräckliga processer”

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 24.11.2021 13.19
Pressmeddelande
kuva jossa varusmies täyttää paperikaavaketta tuskastuneena

Försvarsmakten samlar in information från personal och beväringar om underhållstjänsternas stressiga och frustrationsframkallande arbetsfaser. Syftet är att ta reda på var digitala lösningar kan ge lättnad. Beväringar och personal kan svara på enkäten i Försvarsmaktens Moodle-miljö 22 .11 – 12.12.2021.

Med feedback vill Försvarsmakten kontinuerligt utveckla sin verksamhet och organisation. Undersökningen, som nu har påbörjats, undersöker arbetsfaser, funktioner eller processer för garnisonsunderhåll där digitala lösningar kan effektivisera verksamheten.

– Med slutanvändarundersökningen vill vi ge röst åt garnisonspersonal och beväringar som är de bästa vardagsexperterna vid garnisonerna och de rätat personerna för att beskriva de manuella arbetsfaserna och processflaskhalsarna som orsakar upprepade frustrationer i vardagen, säger specialplaneraren Ilona Torniainen från Huvudstaben.

Målsättning att förflytta tidsanvändningen till huvuduppgifterna

Baserat på svaren på enkäten kommer vi att ta hänsyn till processernas utvecklingsbehov och ta fram en plan för digitala lösningar som förbättrar tjänsternas effektivitet.

– Lösningarna kan till exempel vara en mobilapp som gör det möjligt för användare att bli av med pappersformulär eller mjukvarurobotar som outtröttligt överför data mellan systemen. Ett enkelt exempel skulle vara en tidsbokningsapplikation för rustlagret, vilket skulle frigöra lagerpersonalens tidsanvändning från telefon och e-post till de grundläggande uppgifterna.

– Lösningarna kommer att implementeras under 2022 i nära samarbete med slutanvändarna, vilket innebär att de kommer att kunna bygga de tjänster som bäst betjänar dem, tillägger Torniainen.

Hon betonar, att målsättningen inte är att minska på personalen.

– Till skillnad från ofta i näringslivet handlar Försvarsmaktens digitalisering inte bara om besparingar. Att förbättra driftseffektiviteten och minska kostnaderna är naturligtvis också Försvarsmaktens mål, men de viktigaste målen är att utveckla den militära förmågan och rikta människors arbetsinsats från mekaniska administrativa rutiner till försvarsmaktens huvuduppgifter. Syftet med utvecklingen av underhållstjänster är att stödja personalens hantering och samtidigt möjliggöra insamling av de uppgifter som genereras av verksamheten för vidare analys och vidareutveckling.

Svara på enkäten i Försvarsmaktens Moodle-miljö: https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=12432.