Hoppa till innehåll

Nästan 8 000 beväringar från Försvarsmakten till reserven – ett rekordstort antal kvinnor utbildades i år

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.12.2021 13.26
Pressmeddelande
kuva jossa tykkiryhmä laukaisee tykin

Försvarsmaktens truppförband hemförlovar 7 887 beväringar på torsdagen den 16 december. Av dem är 272 kvinnor. Under 2021 har ett rekordstort antal kvinnor utbildats för reserven - sammanlagt 885.

Antalet kvinnor som söker till frivillig militärtjänst har ökat under de senaste åren, 2021 sökte ett rekordstort antal, totalt 1 675 kvinnor. Försvarsmakten är nöjd med att även antalet kvinnor som slutfört tjänstgöringen har vuxit stadigt under de senaste åren (2021: 885, 2020: 844, 2019: 840). 

– För fem år sedan hemförlovades färre än femhundra kvinnor per år från Försvarsmakten, nu är antalet nästan uppe i niohundra. I statsrådets försvarsredogörelse 2021 och i värnpliktskommitténs färska utlåtande lyfter man fram målet att avsevärt öka antalet kvinnor under de kommande åren, konstaterar major Janne Kananen vid Huvudstabens utbildningsavdelning. 

Det ligger i Försvarsmaktens intresse att antalet kvinnor ökar. Det fördjupar försvarets samhälleliga verkan och försvarsviljan samt medför ökad jämställdhet och likabehandling. Personer av olika kön och med olika bakgrund inverkar positivt på verksamhets- och utbildningskulturen och förbättrar Försvarsmaktens beredskap för olika uppgifter. 

De som hemförlovas har fungerat i manskaps- och chefsuppgifter

De beväringar som nu övergår till reserven inledde sin tjänstgöring i januari eller juli 2021 och har tjänstgjort 165 eller 347 dagar. Tjänstgöringstiden för beväringar som utbildas till officer, underofficer eller mera krävande manskapsuppgifter är 347 dagar. För dem som utbildas för manskapsuppgifter är tjänstgöringstiden 165 dagar och för dem som gör vapenfri tjänst 255 eller 347 dagar. Största delen av beväringarna tjänstgör 347 dagar.

Coronatiden inverkar på utbildningen och hemförlovningen 

Tjänstgöringen för de beväringar som hemförlovas har påverkats av de specialarrangemang som beror på coronaviruspandemin. Det har inneburit längre tjänstgörings- och lediga perioder än normalt och ett noggrant iakttagande av hygienbestämmelserna. Den utmanande situationen till trots har truppförbanden uppnått goda resultat i beväringsutbildningen, även om man blivit tvungen att anpassa utbildningen på grund av coronan. 

På grund av coronaepidemin hemförlovas beväringarna avdelningsvis, så att de ceremonier som ansluter sig till hemförlovningen kan ordnas på ett tryggt sätt.

Försvarsmakten hemförlovar totalt 7887 och Gränsbevakningsväsendet 209 beväringar  

Armén 6427
Marinen 1030
Flygvapnet 429
Försvarsmaktens logistikverk 1
Gränsbevakningsväsendet 209