Hoppa till innehåll

Utnämningar till generalstjänst och tjänsteförordnanden inom Försvarsmakten

Huvudstaben
21.8.2020 12.14
Pressmeddelande

Republikens president har 21.8.2020 beslutat om följande tjänsteutnämningar och -förordnanden inom Försvarsmakten:

Huvudstabens ledningssystemchef, brigadgeneral Mikko Heiskanen förordnas alltjämt till generalstjänst för tiden 1.1.2021-31.7.2024; Huvudstabens planeringschef, brigadgeneral Vesa Virtanen beordras till Försvarsmaktens personalchef från 1.1.2021; Huvudstabens logistikchef, brigadgeneral Janne Jaakkola beordras till Huvudstabens planeringschef  från 1.1.2021; Flygvapnets stabschef, brigadgeneral Jari Mikkonen beordras till Huvudstabens logistikchef  från 1.1.2021; kommendören för Kajanalands brigad,  brigadgeneral Tuomo Repo beordras till Huvudstabens utbildningschef från 1.1. 2021; Flygvapnets operationschef, överste Juha-Pekka Keränen förordnas till generalstjänst för tiden 1.1.2021-30.11.2024 och beordras till  Flygvapnets stabschef från 1.1.2021; biträdande chefen för Försvarsmaktens logistikverk, överste Timo Saarinen förordnas till generalstjänst för tiden 1.1.2021-31.12.2025.

Brigadgeneral Mikko Heiskanen (s. 1963) har verkat som Huvudstabens ledningssystemchef sedan år  2016. Före det har han tjänstgjort bland annat som chef för Försvarsmaktens ledningssystemcenter, biträdande avdelningschef vid Huvudstaben och bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Till brigadgeneral befordrades han år 2015.

Brigadgeneral Vesa Virtanen (s. 1966) har verkat som Huvudstabens planeringschef sedan år  2017. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Kajanalands brigad, Säkerhetskommitténs generalsekreterare, forskare vid Försvarshögskolan samt bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Till brigadgeneral befordrades han år 2016.

Brigadgeneral Janne Jaakkola (s. 1967) har verkat som Huvudstabens logistikchef sedan år  2018. Före det har han tjänstgjort bland annat som sektorchef vid Huvudstaben, stabschef för Björneborgs brigad, äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet samt bataljonskommendör vid Uttis jägarregemente. Till brigadgeneral befordrades han år 2017.

Brigadgeneral Jari Mikkonen (s. 1967) har verkat som Flygvapnets stabschef sedan år  2017. Före det har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Karelens flygflottilj, avdelningschef vid Flygstaben och avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben. Till brigadgeneral befordrades han år 2017.

Brigadgeneral Tuomo Repo (s. 1967) har verkat som kommendör för Kajanalands brigad sedan år  2017. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande militärrepresentant vid Finlands specialbeskickning i Nato, sektorchef vid Huvudstaben samt bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Till brigadgeneral befordrades han år 2017.

Överste Juha-Pekka Keränen (s. 1968) har verkat som Flygvapnets operationschef sedan år  2017. Före det har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Satakunta flygflottilj, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben och avdelningschef vid Flygstaben. Till överste befordrades han år 2012.

Överste Timo Saarinen (s. 1965) har verkat som biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan år  2020. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som logistikverkets stabschef, kommendör för Östra Finlands underhållsregemente och sektorschef vid Huvudstaben. Till överste befordrades han år 2012.