Hoppa till innehåll

Vaktombyte i kasernerna

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 12.12.2023 10.19
Pressmeddelande

Torsdagen den 14 december hemförlovas 7737 beväringar från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, varav 282 är kvinnor. Nya rekryter anländer till truppförbanden den 8 januari 2024.

Nu hemförlovas beväringar ur kontingent 2/23 som tjänstgjort 165 dygn och från kontingent 1/23 som tjänstgjort 347 dygn. Måndagen den 8 januari 2024 inleder omkring 12 500 nya rekryter sin tjänstgöring i kontingent 1/24, varav cirka 400 är kvinnor.

Av dem som rycker in i januari, gör omkring 10 000 det i arméns truppförband. Cirka 1 600 värnpliktiga inleder sin militärtjänst i marinens tjänst. De övriga fördelas inom gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.

De största mottagande är arméns truppförband Björneborgs brigad, Karelska brigaden samt Kajanalands brigad. 

´