Hoppa till innehåll

Över 100 luftfartyg i den nordliga skyn under flygövningen ACE 19

Flygvapnet
Utgivningsdatum 9.5.2019 10.46
Pressmeddelande

Flygvapnen i Sverige, Finland och Norge arrangerar den fjärde multinationella flygövningen Arctic Challenge Excercise under perioden 22.5 - 4.6.

Övningen, som sedan 2013 arrangerats vartannat år, är en del av NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Flygvapnen i de tre länderna flyger nästan varje vecka gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar.  ACE 19 är en av årets största flygövningar i Europa. Över hundra flygplan från nio länders försvarsmakter deltar i övningen. Förutom multifunktionella jaktplan deltar även transport- och sambandsflygplan, lufttankningsplan, spanings- och stridsledningsplan samt transport- och räddningshelikoptrar.

Under övningsveckorna kommer man att måndag till fredag flyga 2-3 övningspass per dag, mellan klockan 9 och 18 finsk tid (mellan 8 och 17 norsk och svensk tid). Flygverksamheten pågår även på Kristi himmelsfärdsdag. Flygövningens övningsområden omfattar de norra delarna av Finland, Sverige och Norge. De baser som används under övningen är Rovaniemi, Kallax i Sverige och Bodö och Örland i Norge.

Övningen leds i år av svenska flygvapnet.

Förutom värdländerna deltar Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark och USA samt NATO med ett AWACS radar- och stridledningsplan.

Övningen, som sedan 2013 arrangerats vartannat år, är en del av NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Flygvapnen i de tre länderna flyger nästan varje vecka gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar. Detta koncept för kostnadseffektiva samövningar kan tillämpas också på stora flygövningar.

Det internationella målet med övningen är att öva truppers deltagande i multinationella flygoperationer, öva trygg och effektiv luftstrid mellan de olika jaktplanstyperna, öva interoperabilitet genom att använda NATOs standardförfaranden samt öva arrangemang för värdlandsstöd och genomföra övningen på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av Cross Border Training-konceptet.

Det nationella målet med övningen är att bl.a. att utveckla jaktplanstaktik och kompetens i olika uppgifter inom luftoperationer samt i luftstrid mellan olika typer av jaktplan, utveckla interoperabilitet i multinationella luftoperationer i utmanande hotmiljö samt öva arrangemangen för värdlandsstöd i Rovaniemi bas.

Övningen leds av kommendören för Norrbottens flygflottilj F21 överste Claes Isoz från svenska flygvapnet. Som biträdande kommendörer för övningen fungerar kommendören för Bodö bas överste Vegard Bøthun från norska flygvapnet och från finska flygvapnet kommendören för Lapplands flygflottilj överste Antti Koskela, som också fungerar som den nationella övningsledaren i Finland.

Beväringarna vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi deltar i övningen i sina normala dagliga uppgifter. Inga reservister deltar i övningen.

 

Närmare information om övningen ges av den nationella övningsledaren i Finland, överste Antti Koskela från Lapplands flygflottilj, tel. +358 299 800 (växel).

 

En övningssida för ACE 19 har öppnats på webbplatsen ilmavoimat.fi/sv/ace19-sv

Man kan också följa med övningen på flygvapnets kanaler i sociala medier: facebook.com/ilmavoimat, twitter.com/finnishairforce och Instagram @ilmavoimat #ACE19.

´