Hoppa till innehåll

Flygutbildningssystemet är redo för de nya HX-planen

Flygvapnet
Utgivningsdatum 28.1.2021 14.00 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 13.02
Nyhet
Pilotens vy genom HUD-skärmen i ett moderniserat Hawkplan. Bild: Flygvapnet / Oskari Tähtinen

Utbildningsmiljön Live, Virtual & Constructive (LVC) gör det möjligt att öva komplexa luftoperationer. I framtiden kommer största delen av Flygvapnets utbildning att äga rum i en utbildningsmiljö som kopplar samman flygplan, simulatorer och aktörer som styrs av algoritmer eller artificiell intelligens.

Flygvapnet utvecklar LVC-utbildningsmiljöerna i Finland tillsammans med olika samarbetspartner. Förenklat kan man säga att ”Live” syftar på de flygplan som övar i luften eller på riktiga vapensystem som finns på marken. ”Virtual” syftar vanligen på flyg- eller vapensystemsimulatorer som styrs av människor. ”Construction” däremot omfattar vanligen aktörer som genereras av datorer och som styrs av artificiell intelligens eller algoritmer för att deras beteende ska vara så realistiskt som möjligt. Dessa aktörer kan vara till exempel flygplan eller luftvärnsenheter.

Datorstödda funktioner används vanligtvis för att skapa en trovärdig övningsfiende. Live, Virtual & Constructive-elementen kan anslutas till samma utbildningsmiljö så att man kan öva antingen tillsammans eller mot varandra. Det är möjligt att mångsidigt bearbeta konstruktiva flygplans och vapensystems egenskaper och beteende. På så sätt är det möjligt att skapa sådana övningssituationer och -miljöer för utbildningens behov som det inte skulle vara möjligt att genomföra i verkligheten.

LVC-utbildningen ger goda färdigheter att gå vidare till att flyga jaktplan med många funktioner

I nuläget använder Flygvapnet LVC-miljöer till exempel i flygutbildningen med Hawkplan. Hawk Link-systemet från Patria gör det möjligt att koppla ihop Hawkplan i luften med simulatorer på marken som deltar i samma operation. Alla händelser och prestationer under luftstridsövningen, till exempel planens positions- och vapensystemdata, lagras i ett debriefing-system. Efter flygningen går man igenom övningens förlopp i detalj.

‒ Redan det att en flygelev som flyger simulator vet att han övar i samma scenario som riktiga flygplan gör att utbildningen känns mer meningsfull och förbättrar dess resultat. Datorgenererade konstruktiva element å sin sida gör det möjligt att utvidga utbildningsmiljön och göra den mer mångsidig, berättar Flygvapnets utbildningschef, överstelöjtnant Teemu Pöysti

‒ Tack vare LVC är det möjligt att i de flygplan som används i utbildningen simulera jaktplanssystem, till exempel radarns och vapensystemens funktion. Detta gör att vi kan förbättra stridspiloternas utbildning genom att genomföra redan de tidiga delarna av flygutbildningen i mer realistiska och krävande miljöer än tidigare. Eleverna är således mer redo än tidigare då det är dags att gå vidare till att flyga jaktplan, fortsätter Pöysti.

Det skulle vara mycket resurskrävande att inom den dagliga utbildningen producera alla de aktörer som deltar i moderna luftoperationer. Genom att använda LVC kan flygtimmarna användas så effektivt som möjligt för att uppnå utbildningens mål.

‒ I praktiken kan vi med hjälp av LVC fördela flygtimmarna så effektivt som möjligt med tanke på utbildningens mål och minska antalet enkla målflygningar som görs med riktiga flygplan. LVC gör det möjligt att mer flexibelt redan med Hawkplanen ge sådan taktisk och teknisk utbildning som man tidigare behövde Hornetplan för, berättar kommendören för Jaktflygdivision 41 vid Luftkrigsskolan, överstelöjtnant Lauri Suominen.
 

Hawk-jetskolflygplanen har används av Flygvapnet redan i 40 års tid Med hjälp av utbildningsmiljön LVC kan flygtimmarna fördelas så effektivt som möjligt.

LVC allt viktigare inom flygutbildningen i framtiden

I framtiden kommer LVC att bli allt viktigare i alla delar av flygutbildningen. För att kunna ge realistisk utbildning i prestationsförmågorna för de nya multifunktionella jaktplanen som kommer att väljas inom ramen för HX-projektet krävs att man använder LVC i stor skala. Målsättningen är att största delen av Flygvapnets utbildning på 2030-talet kommer att genomföras i miljöer som på olika sätt tillämpar LVC-funktioner.

Det är också meningen att vi ska tillämpa fungerande metoder från det nuvarande flygutbildningssystemet i det kommande HX-utbildningssystemet. HX-materielens nya möjligheter och krav kommer att beaktas i alla skeden av flygutbildningssystemet. Kontinuerligt utvecklingsarbete ska göra övergången till de nya flygplanen smidig och säkerställa optimeringen av HX-utbildningen så att den redan från början motsvarar Flygvapnets behov på bästa möjliga sätt.

‒ Utvecklingen av teknologi för utvidgad verklighet (extended reality, XR) erbjuder nya möjligheter att för att göra utbildningen mer meningsfull och förbättra dess resultat samt för att använda avancerade simulatorer tillsammans med den utbildning som sker i luften. Användningen av LVC ligger fortfarande bara i startgroparna men utbildningens resultat har varit mycket positiva. Vi söker hela tiden lösningar för att utvidga och förbättra utbildningsmiljön, betonar Pöysti.

‒ Med tanke på framtiden är det av central betydelse att bygga en LVC-plattform, vars dataöverföringskapacitet, krypteringslösningar och anslutningsbarhet är på en sådan nivå att man kan ansluta ett stort antal aktörer till samma scenario. Gällande möjligheterna att ansluta och expandera måste man också beakta framtidens teknologi, som kanske inte ens har identifierats ännu, konstaterar Suominen.

XR-teknologi används i flygutbildningen. Bild: Flygvapnet / Tuulia Kujanpää.
´