Hoppa till innehåll

Flygvapnet arrangerar flygövningen Ilmataktiikka 21 och stöder andra försvarsgrenars övningar

Flygvapnet
Utgivningsdatum 12.5.2021 14.00
Pressmeddelande
F/A-18 Hornet.
F/A-18 Hornet. Foto: Flygvapnet / Anne Torvinen.

Flygvapnets alla truppförband deltar i flygövningen Ilmataktiikka 21 under tiden 23.‒28.5.2021. Dessutom stöder Flygvapnet Arméns och Marinens övningar med flyginsatser vid månadsskiftet maj-juni.

I flygövningen Ilmataktiikka 21, som ordnas i slutet av maj, deltar sammanlagt ca 24 F/A-18 Hornet -multirollsjaktplan, fyra Hawk-jetskolflygplan samt transport- och sambandsplan. Flygvapnet deltar också tillsammans med andra försvarsgrenar i luftförsvarsövningen (IPH 1/21) i Lochteå 17–27.5. och stöder Arméns Northern Forest 21- och Nuoli 21-övningar samt Marinens Ritva 21-övning under tiden 29.5.‒2.6.

‒ Ilmataktiikka 21 är en viktig övning för utvecklingen av Flygvapnets taktik och stridsteknik. Huvudbasen för försvarets trupper är Rovaniemi och för de trupper som agerar som övningsmotståndare Rissala. Målet är att öva jaktflygdivisionernas och huvudledningscentralernas personal med hjälp av utmanande taktiska scenarion, berättar övningens ledare, Flygvapnets operationschef överste Timo Herranen.

‒ I samband med IPH 1/21-övningen genomför Flygvapnets Hornet-jaktplan och Hawk-jetskolplan skjutningar med jaktrobotar samt stöder luftvärnstruppernas övning i Lochteå. Flygvapnets mål med Northern Forest 21-, Nuoli 21- och Ritva 21-övningar är att öva ledningen av luftförsvarets eldanvändning, testa Försvarsmaktens kedja inom ledning av verkan samt öva luftrumsplaneringen i gemensamma operationer, fortsätter överste Herranen.

Aktiv flygverksamhet i slutet av maj

Utöver baserna i Rovaniemi och Rissala stöder man sig på baserna i Oulunsalo, Tikkakoski och Birkala. Övningens flygverksamhet kommer att pågå i ett område som avgränsas av Rovaniemi, Kuusamo, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki och Karleby samt över Bottenviken. Flygverksamheten infaller från söndag till fredag 23.–28.5. dagligen mellan klockan 8 och 22.

När Ilmataktiikka 21-övning tar slut, stöder Flygvapnet Arméns och Marinens övningar med flyginsatser, som infaller från lördag till onsdag 29.5.‒2.6. dagligen mellan klockan 8 och 17. Mål- och stödflygningar opereras från baserna i Rovaniemi, Rissala, Tikkakoski och Birkala och flygningarna riktar sig till övningsområdena av Northern Forest 21, Nuoli 21 och Ritva 21. I samband med övningarna används inte attackrobotar och skarp ammunition, utan Flygvapnet stöder Arméns och Marinens övningstruppernas strid genom simulerad luft-mark eldanvändning.

I samband med Ilmataktiikka 21-övningens taktiskt utmanande flygverksamhet flyger man på såväl låg höjd som överljudsflyg, som sker huvudsakligen över havet. Dessa kan orsaka mer flygbuller än vanligt. Dessutom används facklor och remsor som hör till flygplanens egenskyddssystem. Facklor kan ses på himlen som klara ljusfenomenen och remsor som ekon på väderradar.

Ilmataktiikka 21 genomförs huvudsakligen av stampersonal. Inga reservister deltar i övningen. Beväringar deltar i övningen i övningens baser som en del av sina normala dagliga uppgifter. Med tanke på coronaviruset har övningens personal delats i grupper.

´