Hoppa till innehåll

Flygvapnet deltar i Aurora 23 i Sverige

Flygvapnet
Utgivningsdatum 20.4.2023 14.31
Pressmeddelande
Två finsk F/A-18 Hornet jaktplan och svensk Gripen jaktplan flyger över moldar
Bild: Svensk flygvapnet

Flygvapnet deltar i den svenska övningen Aurora 23 med multifunktionella F/A-18 Hornet -jaktplan och Hawk-jetskolplan under perioden 2‒10 maj 2023.

Aurora 23 är svenska försvarsmaktens huvudförsvarsövning i 2023, med totalt cirka 26 000 deltagare från 14 olika länder. Finska flygvapnets deltagande i övningen ökar interoperabiliteten och fördjupar samarbetet med Sverige och andra internationella partner. Det omfattar till exempel planering och genomförande av multinationella luftoperationer, verksamheten i baserna samt ledningscentralsverksamhet. 

Finlands flygvapen deltar i Aurora 23 med sex Hornet-jaktplan, sex Hawk-jetskolplan såväl som transport- och sambandsflygplan. Cirka 100 personal tar del i övningen. Den finska Hornet-avdelningen opererar från basen i Såtenäs. Avdelningschef är överstelöjtnant Eetu Rikkinen från Karelens flygflottilj.

‒ I övningen deltar vi i det svenska luftförsvaret i olika luftinsatser. Utöver dem får vi träna på att ta emot värdlandsstöd och att integrera oss i den svenska basen, säger överstelöjtnant Rikkinen.

‒ På så sätt kan vi utveckla interoperabiliteten med det svenska flygvapnet, som också stöder Finlands nationella försvar, tillägger han.

De finska Hornet-jaktplan deltar i övningen som en del av det svenska luftförsvaret och opererar från den basen i Såtenäs. För de Hawk-jetskolplan som agerar som övningsmotståndare är huvudbasen Visby. Flygverksamheten sker i huvudsak över södra delarna av Sverige såväl som över Östersjön.

Flygplan och helikoptrar från andra deltagande länder är involverade i övningen. Förutom Sverige och Finland deltar också USA, Storbritannien, Tyskland, Polen och Portugal i övningens flygverksamhet. 

Deltagandet är en del av försvarssamarbetet FISE mellan Finland och Sverige. Dessutom är det en del av årets internationella utbildnings- och övningsverksamhet som godkänts av försvarsministeriet. Flygvapnen i Finland och Sverige har deltagit i varandras nationella huvudförsvarsövningar sedan 2016. 

Läs mer om finska försvarsmaktens deltagande i Aurora 23

Läs mer om Aurora 23 på svenska försvarsmaktens websida

´