Hoppa till innehåll

Fungerande markverksamhet möjliggör flygningarna

Satakunta flygflottilj
Utgivningsdatum 24.2.2021 14.51 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 12.46
Nyhet

Översergeant Ria Luoto och korpral Isabella Piikkilä som tjänstgör i uppgifter inom flygbränsleförsörjningen vid Satakunta flygflottilj hör till dem som ansvarar för att markverksamheten fungerar och kan skötas säkert.

Markmaterielunderofficer Ria Luoto och specialfordonsförare Isabella Piikkilä ansvarar bland annat för tankning av luftfartygen, underhåll av markmaterielen och för utbildning av beväringar. Luoto fungerar också som Stödtroppens vice chef och ledande utbildare för beväringsutbildningen.

– Det här jobbet omfattar mycket sådant som man inte nödvändigtvis skulle kunna uppleva i det civila. Det är intressant att jobba på flygfältet eftersom man inte vid varje dejourtur vet vad veckan kommer att föra med sig. Vid övningar å andra sidan blir det traditionell verksamhet i terrängen och man får öva och befästa soldatens grundläggande färdigheter, berättar Luoto.

Hon beskriver sitt jobb som mångsidigt och varierande. Att Satakunta flygflottilj har en mycket omfattande materiel bidrar med extra krydda i arbetet.

– Vid Satakunta flygflottilj opererar vi med flygvapnets alla flygplanstyper vilket gör att dagarna och verksamhetsmiljön är lite annorlunda än till exempel vid jaktplanstruppförbanden. Vi måste till exempel ha koll på mera plantypsspecifik information.

Ingen dag är den andra lik

Piikkilä tjänstgör som avtalsbunden soldat och till hennes uppgifter hör utöver tankning och underhåll även uppgifter som rör bland annat materiel- och bränsletransporter, renhållning av flygplatsen samt underhåll av flygutrustning. Hon sökte till tjänsten som avtalsbunden soldat efter militärförarkursen då hon under tjänstgöringen hade avlagt både körkort av klass CE samt ADR-tillstånd för transport av farliga ämnen.

– Jag har nu tjänstgjort som avtalsbunden soldat vid Satakunta flygflottilj i 14 månader. Det bästa med jobbet är att jag får jobba med tung materiel och att jag får jobba på flygplatsområdet. Alla arbetsdagar är olika, berättar Piikkilä.
 

Hon intresserade sig för Flygvapnet som tjänstgöringsplats i synnerhet genom sin luftfartshobby.

– Flygvapnet är den mest intressanta försvarsgrenen för mig eftersom jag är intresserad av luftfart ur många olika perspektiv. Luftfart utgör också en stor del av mitt civila liv. Jag har bland annat gått luftfartslinjen i gymnasiet innan jag inledde min tjänstgöring och för tillfället avlägger jag privatflygcertifikat.

Piikkilä sökte till frivillig militärtjänst för kvinnor av nyfikenhet och för att hon ville pröva på något nytt. Hon var också säker på att tjänstgöringstiden skulle vara till nytta på många sätt.

– Jag visste att tjänstgöringen skulle vidga mina perspektiv i många hänseenden och att jag skulle komma att samarbeta med många olika typer av människor. Också med sådana som inte nödvändigtvis delar mina åsikter. En sådan miljö utmanar vem som helst att se saker och ting ur olika perspektiv. När jag var i milin fick jag flera arbetsmöjligheter för tiden i reserven.

Glöm fördomar och satsa på rätt inställning

Piikkilä och Luoto uppmanar alla att glömma sina fördomar kring militärtjänsten och se till att man har rätt inställning. Enligt dem lönar det sig att söka till tjänstgöringen för att få nya erfarenheter och utmana sig själv.

– Om du funderar på att söka eller om du redan har sökt, men tvekar om du skall göra frivillig militärtjänst för kvinnor, tveka inte, gör det bara! I början av tjänstgöringen lärs allting ut i minsta detalj och du behöver inte kunna allting från förut, säger Luoto.

– I milin är det mycket som hänger på din egen attityd. Man ska inte heller lyssna alltför mycket på andras historier från milin och komma ihåg att vars och ens tjänstgöringstid är unik. Redan innan jag inledde min tjänstgöring trodde jag att många skulle ifrågasätta varför jag var där. I verkligheten var det dock så att ingen av mina tjänstgöringskamrater under hela tjänstgöringen undrade varför jag var där och många av dem fungerade som ett stöd för mig från första början, berättar Piikkilä.

Information om hur du söker till frivillig militärtjänst för kvinnor hittar du på webbplatsen intti.fi/sv.

´