Hoppa till innehåll

I övningen Ruska 21 deltar 50 flygplan och 3 300 soldater

Flygvapnet
Utgivningsdatum 21.9.2021 11.00
Pressmeddelande
F/A-18 Hornet
F/A-18 Hornet. Foto: Flygvapnet / Minna Pyykönen.

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 21 ordnas under perioden 4.‒9. oktober 2021. I försvarsgrenens huvudkrigsövning deltar 50 flygplan och omkring 3 300 personer runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i övningen.

Ruska 21 är flygvapnets viktigaste övning under år 2021. Målet med övningen är att upprätthålla och utveckla luftförsvarets beredskap i Finland. Alla Flygvapnets truppförband deltar i övningen, som syns och hörs i stora delar av landet. I år ligger övningens tyngdpunkt på att utbilda reservister, försvarspersonal och beväringar i Karelens och Satakunta flygflottiljer.

I övningen Ruska 21 deltar cirka 3 300 personer, varav 1 500 är reservister. Flygplanen som deltar i övningen, delar sig i två parter, den ena övar luftförsvarsuppgifter och den andra agerar motståndarsida. Flygplanen stöder sig enligt Flygvapnets rörliga stridssätt på flera olika flygplatser runt om Finland.

‒ Flygvapnet övervakar och skyddar Finlands luftrum 24/7 året runt. I övningen Ruska 21 övar försvarspersonalen, beväringarna och reservisterna sina uppgifter under undantagsförhållanden i praktiken. Övningar som Ruska som innefattar alla komponenter i luftoperationerna upprätthåller och utvecklar flygvapnets beredskap att genomföra krävande luftoperationer och utnyttja det omfattande nätet av baser. Dessa övningar är lagspel som bäst, betonar övningens ledare, Flygvapnets operationschef överste Timo Herranen.

Ruska 21 är en del av det finskt-svenska försvarssamarbetet. Det svenska flygvapnet deltar med multifunktionella JAS 39C/D Gripen-jaktplan samt ett Argus radarspanings- och ledningsflygplan. De svenska flygavdelningarna använder baserna i Birkala och i Luleå i Sverige.

I övningen deltar cirka 50 flygplan, varav de flesta är F/A-18 Hornet-jaktplan. Förutom Hornet-jaktplan deltar Hawk-jetskolplan, flygvapnets transport- och sambandsplan, arméns NH90-transporthelikopter samt Gränsbevakningsväsendets Dornier Do 228-spaningsplan i övningen. Luftvärnstrupperna som deltar i övningen verkar i Birkala-basen och övningsområdet i Lochteå.

I samband med luftoperationerna i Ruska 21 kommer man att flyga på låg höjd samt göra överljudsflygningar över fastlandet på minst 10 kilometers höjd. I närheten av baserna följer man bullerminskande förfaranden när det är möjligt. I samband med flygverksamheten används facklor och remsor som hör till flygplanens egenskyddssystem. Facklor kan ses på himlen som klara ljusfenomen och remsor som ekon på väderradar.

Huvudbaser för trupperna som övar luftförsvarsuppgifter är Rissala och Birkala. Under övningens gång stöder den försvarande sidans F/A-18 Hornet-jaktplan sig även på Nyslott, Varkaus, Karleby-Jakobstad, Seinäjoki och Kajana flygplatser samt Vieremä vägbas. Ytterligare använder transport- och sambandsplanen flygplatsen i Björneborg. Trupperna som agerar motståndarsida opererar i sin tur från baserna i Rovaniemi och Uleåborg samt Luleå i Sverige. 

Flygverksamheten av övningen Ruska 21 inleds 4.10. klockan 12 och avslutas 9.10. före klockan 15. Måndag och tisdag den 4.‒5. oktober slutar flygningarna klockan 22 på kvällen. Från onsdag till lördag den 6.‒9. oktober pågår flygningarna dagligen dygnet runt.

Följ övningen Ruska 21 i Flygvapnets sociala medier! #ruska21 #ilmavoimat

´