Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Staben
Viestitie 50
41160 TIKKAKOSKI

Telefon +358 299 800 (växel)

Registratorskontor Luftkrigsskolan
PB 7
41161 TIKKAKOSKI
[email protected]

Kundtjänstadress
[email protected]

Post till beväringarna
Mottagarens namn
Luftkrigsskolan/enhet
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Luftkrigsskolans ledning

Chef för Luftkrigsskolan  
Överste Henrik Elo

Biträdande chef för Luftkrigsskolan
Överstelöjtnant Teemu Kilpeläinen

Ledningens sekreterare
Sekreterare Mari Turtinen

Kommunikation
Informationssekreterare Virpi Ruotsalainen

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestetään...

ILMAV-valat-1-2022-etusivunosto-KARLSTO.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ilmasotakoulun saapumiserän 1/2022 sotilasvala- ja...

SATLSTO-varusmiehet-marssivat-564x328-202201.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 varusmiesten sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Satakunnan lennosto valatilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Saapumiserän 1/2022 alokkaiden sotilasvala ja...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">F19-muistotilaisuus Rovaniemellä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostama lentorykmentti...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmavoimien 104. vuosipäivä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Lue lisää: &lt;a...