Hoppa till innehåll

Flygvapnet deltar i den svenska luftstridskraftsövningen Flygvapenövning 18

Flygvapnet
Utgivningsdatum 14.5.2018 9.20
Pressmeddelande

Flygvapnet deltar med åtta multifunktionella Hornet-jaktplan i den svenska övningen Flygvapenövning 18 som ordnas 25–30 maj

Horneteja ruotsalaisessa lentotukikohdassa

Flygvapenövning är en luftstridskraftsövning som anordnas regelbundet av svenska flygvapnet och vars mål är att öva luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige i en militär krissituation.

Finlands flygvapen deltar i FVÖ 18 såväl som en del av den så kallade blå styrkan som övar luftförsvarsuppgifter som i den röda styrkan som agerar motståndarsida. I övningen delta sammanlagt åtta Hornet-jaktplan samt två av arméns NH90 transporthelikoptrar.

Under övningen deltar fyra av Hornet-jaktplanen i den blå sidans verksamhet med Uppsala och andra svenska flygbaser som utgångspunkt. De fyra Hornet-jaktplanen som deltar i den röda sidans verksamhet agerar under övningen från basen i Åbo på finländskt territorium. Under övningen pågår flygverksamheten dygnet runt och sker i huvudsak över Östersjön samt de mellersta och sydöstra delarna av Sverige.

Flygvapnen i Finland och Sverige har deltagit i varandras luftförsvarsövningar som fokuseras på nationellt försvar sedan 2016 som en del av försvarssamarbetet FISE mellan länderna.

I september 2016 deltog flygvapnets Hornet-avdelning i den svenska Flygvapenövning (FVÖ) 16 i rollen som motståndare till de trupper som övade luftförsvarsuppgifter. I övningen Ruska 2016 i oktober stödde det svenska flygvapnet de finländska truppernas övningar genom att agera motståndare med JAS 39 Gripen från Kallax flygbas i norra Sverige.

Under 2017 fördjupades övningssamarbetet ytterligare när flygvapnets flygmateriel deltog i den svenska försvarsmaktövningen AURORA 17 som en del av styrkan som övade luftförsvarsuppgifter. Sveriges flygvapen deltog för sin del i flygvapets luftförsvarsövning Ruska 2017 i motsvarande roll.

´